lahaine.org

compartir

twitter  facebook  barrapunto  tuenti  Meneame  google  linkedin        
Dirección corta: http://www.lahaine.org/cN27
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

11/11/2010 :: Anti Patriarcado, Nacionales PP.Catalans

Carta para un debate sobre las agresiones sexistas

x La Haine
Octavo artículo del dosier "Tijeras para todas". Muchas mujeres han muerto a mano de sus (ex)compañeros porque la gente no se plantea reaccionar a tiempo y de alguna manera.

[Texto original en català]

[Català]

L' anècdota

Als mesos de febrer-març, una dona de Cornellà va ser agredida pel seu ex-company, Fidel Salvador Sanchez. Era la darrera agressió, després d'un seguit d'amenaces, intimidacions i seguiments per part del tio. Aquest cop, es va presentar al bar on la dona estava prenent algo amb una amiga, li va dir d'anar a for a xerrar i, després de discutir, la va pegar. Ella va prendre la decisió de denunciar l'agressió, després d'anar a l'hospital a que li fessin el part.

El judici es va celebrar el 24 de maig i fou tan trist i patètic com els de la resta de les dones maltractades de l'Estat. Per sort, hi havia convocada una concentració i la noia anava acompanyada per un grup de gent, amb una pancarta contra les agressions masclistes i octavetes informatives dels fets; però es va trobar a l'agressor de camí al Jutjat, va haver d'esperar-se una hora en la seva companyia – amb la tensió que comporta – i va haver de declarar i compartir banquet amb ell.

L'actitud del tio va ser en tot moment desafiant cap a ella i cap a la gent que li va donar recolzament, unes 20 persones. No només va reconèixer l'agressió sinó que la va justificar per la ira i li va restar impotància. A més, va increpar a les dones concentrades que coneixia i va amenaçar al xaval que repartia octavetes.

El dilluns següent, el tio es va presentar a la assemblea de l'Ateneu de Cornellà tot enfarlopat i, després de cridar i insultar a tothom, va amenaçar amb un martell a una de les noies assistents al judici.

Durant les setmanes següents ens va sorprendre molt trobar-nos que alguns xavals propers van tenir contacte amb ell, fins el punt que va entrar a un espai alliberat.

La nostra postura

Aquests fets i la resta de detalls patètics de la història han arribat a la gent que vam donar recolzament a la dona agredida – majoria de dones – i ens han fet sentir doblement enrabiades: d'una banda, amenaçades per l'agressor; de l'altra, qüestionades i negades en entrar en joc un cúmul de comentaris, crítiques a haver optat per la via judicial, especulacions sobre la relació entre el agressor i la dona, amiguismes,...que tot plegat justificaven l'injustificable i despolititzaven el debat, qüestionant la decisió de la tia i la resposta de solidaritat.

Les dones de Sants i Cornellà i moltes altres que s'han anat afegint més tard, ens hem vist forçades a exigir un posicionament i a demanar explicacions de l'actitud d'alguna gent en els espais on ha esquitxat aquesta merda. En alguns casos, això ha servit perquè persones que tenien dubtes reflexionessin i veiessin que s'havien equivocat. Però no volem que la història es vegi reduida a la versió que et donin a la barra del bar o es quedi al col.lectius directament implicats (on sí hi ha hagut un esforç per parlar i analitzar a fons la questió). Aquesta és la versió més “descriptiva” i descarregada de mala sang que hem sigut capaces d'escriure. Ens hem volgut estalviar els noms i els comentaris cutres, per fer cinc cèntims de la moguda i entrar a fons en la reflexió que hem tingut – homes i dones – a partir d'històries com aquestes, perquè creiem que és el que realment hem de debatre.

Trobem lamentable que s'hagi questionat la decisió de la dona de posar la denúncia. És la seva decisió i punt. Si ella va denunciar va ser perque es sentia sola, perseguida i en perill. De fet, molta gent sabia que s'havia comès l'agressió i ben poca va fer res fins el dia del judici.
Una de les coses que ha provocat més polèmica és haver fet servir la via judicial per solucionar el problema, quan ningú es creu ni reconeix la justícia penal i burguesa. Per començar, considerem que ha estat l'excusa política a la que s'han aferrat aquells que han questionat la decisió de la dona i les mostres de solidaritat. Volem aclarir que és una contradicció que nosaltres també tenim, però és una de les vies que tenim al nostre abast per fer front a les agressions masclistes i a moltes altres. Perquè aquesta no és ni la primera ni la única vegada que s'ha fet servir el sistema judicial: denúncies a nazis, a policies, per desallotjaments il.legals, etc.

Hi ha un doble raser segons a qui es porta a judici.

Tenim molt clar que lluitem perque les respostes a aquestes agressions siguin socials. Si tinguéssim el tema mínimamente currat li donaríem publicitat i transcendiríem l'esfera del privat, de la parella, el grup d'amics i el rumoreig i el cotilleo. L'aillament és una estratègia que busca, com a mínim, fer-li sentir a l'agressor que el que ha fet és horrible i, que si ell no s'ho plantetja, no trobarà cap cobertura. Moltes dones han mort a mans dels seus (ex)companys perquè la gent no es va plantejar reaccionar a temps i d'alguna manera. La resposta social implica també donar-li a la dona un suport real, acompanyar-la, transmetre-li seguretat i confiança, cobertura física i emocional.

L'aillament no és la única via, però depén sobretot de l'actitud de l'agressor, d'assumir que té un problema i voler-lo resoldre. No volem escarnissar-nos amb el tio aquest concret, però la seva actitud ha quedat prou clara amb els fets. Ens sembla molt significatiu que per netejar la seva imatge i questionar la dona i el recolzament, el paio aquest hagi buscat la complicitat d'altres homes. En la ment d'aquest machito les ties no tenim credibilitat i, les que plantem cara, son amenaçades perquè és creu més fort. Als homes en canvi els veu com iguals, amb qui desenvolupar un llenguatge de camaraderia i solucionar els problemes amb unes birres, “de hombre a hombre”.

Ens ha dolgut que homes que sentim propers hagin optat per la seva via i no hagin adoptat una actitud de rebuig cap a ell fins que se'ls ha demanat explicacions. Pensem que es poden plantejar dubtes o contradiccions sobre un boicot col.lectiu sense passar-se pel forro el que la gent pensa i sent. Pensem que alguna gent s'ha agafat a les contradiccions sense afrontar la questió essencial: que el sexisme i les agressions masclistes no es viuen iguals si ets un home o una dona. Sovint només les dones ens sentim afectades i ens mobilitzem: ens posem més ràpid en la pell d'una dona agredida, violada o intimidada i babosejada perque o bé ens ha passat o bé tenim consciéncia de
viure en un cos agredible.

Volem expressar també la nostra queixa respecte la responsabilitat col.lectiiva d'aquest tipus d'agressions. D'una banda, expressar que no volem que depengui exclusivament de nosaltres que es faci efectiu l'aillament social de Fidel. No volem ni anar de guardianes per la vida ni que la gent participi del boicot perquè nosaltres ho diem. Volem una presa de consciència col.lectiva i real. Ni mès ni menys. D'altra banda, se'ns han transmès crítiques a com s'ha portat la història, especialment al fet que s'hagi reduit a certes dones. En qualsevol altre tipus d'agressió (dels feixistes, nazipunks, policia) la gent rápidament s'organitza, es truca i mou cel i terra per donar una resposta inmediata, col.lectiva i organitzada. Encara que no hagi passat en el cercle mès proper, la informació circula rápidament i la gent se sent implicada. Es millor donar una resposta amb contradiccions que no donar-ne cap.

Per acabar, valorem que l'enrenou que ha aixecat tant la denúncia d'una agressió masclista com les mostres de solidaritat han destapat la immaduresa del discurs i, sobretot, de l'acció col.lectiva pel que fa a la lluita feminista, antisexista o com se li vulgui dir. A Cornellà van emetre un comunicat amb la conclusió de hechos se llenan las personas, de palabras sólo la boca. Mès clara, l'aigua.

Demanem que aquesta valoració feta per alguns col.lectius dones sigui portada al debat intern dels col.lectius, que aquests emetin algun tipus de resposta: ja sigui valorant-ho i per tant posicionant-se al respecte o donant algun tipus d'alternativa.
Podeu fer-ho adreçant-vos al CSO HAMSA (les tenses) o a l'ateneu de Cornellà (dones de Corneyà).


[Castellano]

La anécdota

En los meses de febrero-marzo, una mujer de Cornellà fue agredida por su ex-compañero, Fidel Salvador Sanchez. Era la última agresión, después de una serie de amenazas, intimidaciones y seguimientos por parte del tío. Esta vez, se presentó en el bar donde la mujer estaba tomando algo con una amiga, le dijo de ir a formar a charlar y, tras discutir, la golpeó. Ella tomó la decisión de denunciar la agresión, después de ir al hospital a que le hicieran el parto.

El juicio se celebró el 24 de mayo y fue tan triste y patético como los del resto de las mujeres maltratadas del Estado. Por suerte, había convocada una concentración y la chica iba acompañada por un grupo de gente, con una pancarta contra las agresiones machistas y octavillas informativas de los hechos, pero se encontró al agresor de camino al Juzgado, tuvo que esperar a una hora en su compañía - con la tensión que conlleva - y tuvo que declarar y compartir banquete con él.

La actitud del tío fue en todo momento desafiante hacia ella y hacia la gente que le dio apoyo, unas 20 personas. No sólo reconoció la agresión sino que la justificó por la ira y le restó impotància. Además, increpó a las mujeres concentradas que conocía y amenazó al chaval que repartía octavillas.

El lunes siguiente, el tío se presentó en la asamblea del Ateneo de Cornellà todo enfarlopat y, después de gritar e insultar a todo el mundo, amenazó con un martillo en una de las chicas asistentes al juicio.

Durante las semanas siguientes nos sorprendió mucho encontrarnos con que algunos chavales cercanos tuvieron contacto con él, hasta el punto que entró a un espacio liberado.

Nuestra postura

Estos hechos y el resto de detalles patéticos de la historia han llegado a la gente que dimos apoyo a la mujer agredida - mayoría de mujeres - y nos han hecho sentir doblemente rabietas: por un lado, amenazadas por el agresor; del otra, cuestionadas y negadas al entrar en juego un cúmulo de comentarios, críticas a haber optado por la vía judicial, especulaciones sobre la relación entre el agresor y la mujer, amiguismos, ... que todo ello justificaban lo injustificable y despolitizar el debate, cuestionando la decisión de la tía y la respuesta de solidaridad.

Las mujeres de Sants y Cornellà y muchas otras que se han ido añadiendo más tarde, nos hemos visto forzadas a exigir un posicionamiento ya pedir explicaciones de la actitud de algunas personas en los espacios donde ha salpicado esta mierda. En algunos casos, esto ha servido para que personas que tenían dudas reflexionaran y vieran que se habían equivocado. Pero no queremos que la historia se vea reducida a la versión que te den en la barra del bar o se quede en colectivos directamente implicados (donde sí ha habido un esfuerzo para hablar y analizar a fondo la cuestión). Esta es la versión más "descriptiva" y descargada de mala sangre que hemos sido capaces de escribir. Nos hemos querido ahorrar los nombres y los comentarios cutres, para hacer cinco céntimos de la movida y entrar a fondo en la reflexión que hemos tenido - hombres y mujeres - a partir de historias como estas, porque creemos que es lo que realmente debemos debatir.

Encontramos lamentable que se haya cuestionado la decisión de la mujer de poner la denuncia. Es su decisión y punto. Si ella denunció fue porque se sentía sola, perseguida y en peligro. De hecho, mucha gente sabía que había cometido la agresión y poco hizo nada hasta el día del juicio.
Una de las cosas que ha provocado más polémica es haber usado la vía judicial para solucionar el problema, cuando nadie se cree ni reconoce la justicia penal y burguesa. Para empezar, consideramos que ha sido la excusa política en la que se han aferrado aquellos que han cuestionado la decisión de la mujer y las muestras de solidaridad. Queremos aclarar que es una contradicción que nosotros también tenemos, pero es una de las vías que tenemos a nuestro alcance para hacer frente a las agresiones machistas y muchas otras. Porque esta no es ni la primera ni la única vez que se ha utilizado el sistema judicial: denuncias a nazis, a policías, por desalojos ilegales, etc.
Hay un doble rasero según a quién se lleva a juicio.

Tenemos muy claro que luchamos para que las respuestas a estas agresiones sean sociales. Si tuviéramos el tema mínimamente currado le daríamos publicidad y transcendiríem la esfera de lo privado, de la pareja, el grupo de amigos y el rumoreig y cotillear. El aislamiento es una estrategia que busca, como mínimo, hacerle sentir al agresor que lo que ha hecho es horrible y, que si él no se lo planteó, no encontrará ninguna cobertura. Muchas mujeres han muerto a manos de sus (ex) compañeros para que la gente no se planteó reaccionar a tiempo y de alguna manera. La respuesta social implica también darle a la mujer un apoyo real, acompañarla, transmitirle seguridad y confianza, cobertura física y emocional.

El aislamiento no es la única vía, pero depende sobre todo de la actitud del agresor, de asumir que tiene un problema y querer resolver. No queremos escarnissar hacernos con el tío este concreto, pero su actitud ha quedado suficientemente clara con los hechos. Nos parece muy significativo que para limpiar su imagen y cuestionar la mujer y el apoyo, el tío éste haya buscado la complicidad de otros hombres. En la mente de este machito las tías no tenemos credibilidad y, las que plantamos cara, son amenazadas porque se cree más fuerte. Los hombres en cambio los ve como iguales, con quien desarrolló un lenguaje de camaradería y solucionar los problemas con unas birras, "de hombre a hombre".
Nos ha dolido que hombres que sentimos cercanos hayan optado por su vía y no hayan adoptado una actitud de rechazo hacia él hasta que se les ha pedido explicaciones. Pensamos que se pueden plantear dudas o contradicciones sobre un boicot colectivo sin pasarse por el forro lo que la gente piensa y siente.

Pensamos que alguna gente se ha agarrado a las contradicciones sin afrontar la cuestión esencial: que el sexismo y las agresiones machistas no se viven iguales si eres un hombre o una mujer. A menudo sólo las mujeres nos sentimos afectadas y nos movilizamos: nos ponemos más rápido en la piel de una mujer agredida, violada o intimidada y babosejada porque o bien nos ha pasado o bien tenemos conciencia de vivir en un cuerpo agredible.

Queremos expresar también nuestra queja respecto a la responsabilidad col.lectiiva de este tipo de agresiones. Por un lado, expresar que no queremos que dependa exclusivamente de nosotros que se haga efectivo el aislamiento social de Fidel. No queremos ni ir de guardianas por la vida ni que la gente participe del boicot porque nosotros lo decimos. Queremos una toma de conciencia colectiva y real. Ni mas ni menos. Por otra parte, se nos han transmitido críticas a cómo se ha llevado la historia, especialmente a que se haya reducido a ciertas mujeres. En cualquier otro tipo de agresión (de los fascistas, nazipunks, policía) la gente rápidamente se organiza, se llama y mueve cielo y tierra para dar una respuesta inmediata, colectiva y organizada. Aunque no haya pasado en el círculo más cercano, la información circula rápidamente y la gente se siente implicada. Es mejor dar una respuesta con contradicciones que no dar ninguna.

Por último, valoramos que el revuelo que ha levantado tanto la denuncia de una agresión machista como las muestras de solidaridad han destapado la inmadurez del discurso y, sobre todo, de la acción colectiva en cuanto a la lucha feminista, antisexista o como se le quiera llamar. En Cornellà emitieron un comunicado con la conclusión de Hechos se llenan las personas, de palabras Sólo la boca. Más clara, el agua.

Pedimos que esta valoración hecha por algunos colectivos mujeres sea llevada al debate interno de los colectivos, que estos emitan algún tipo de respuesta: ya sea valorando lo y por tanto posicionándose al respecto o dando algún tipo de alternativa.

Puede hacerlo dirigiéndose al CSO HAMSA (las tensas) o al ateneo de Cornellà (mujeres de Corneya).

compartir

twitter  facebook  barrapunto  tuenti  Meneame  google  linkedin        
Dirección corta: http://www.lahaine.org/cN27
 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal