Principal Imprimir | Volver al artículo
25/06/2020 :: Nacionales PP.Catalans

La CUP exigeix al govern de Barcelona que planifiqui la retirada immediata de l’estàtua a Colom

x CUP
[Cat/Cast] La CUP exige al ayuntamiento de Barcelona que planifique la retirada inmediata de la estatua de Colon

Catala

L’onada de protestes antiracistes als EUA i altres països i les accions contra monuments d’esclavistes o de Cristòfor Colom a diverses ciutats del món, torna a posar damunt la taula, la necessitat que Barcelona faci els deures, i deixi d’enaltir aquesta figura com una icona de la ciutat que forma part del seu skyline. 

Des de 2016, la CUP Barcelona ha estat proposant reiteradament que es procedís a la retirada del monument de Colom i es resignifiqués l’espai, junt amb el d’Antonio López. La proposta va ser rebutjada per totes les forces polítiques. La CUP Capgirem Barcelona ha demanat reiteradament al plenari, a les comissions i al Consell de Districte de Ciutat Vella, que l’Ajuntament es prengui seriosament la necessitat de treballar conjuntament amb els col·lectius afectats per l’espoli iniciat fa segles, i que perdura a dia d’avui, un procés que serveixi per explicar els vincles de l’imperialisme i el racisme amb determinats personatges de la nostra ciutat.

Ciutats com Buenos Aires, Caracas, Los Ángeles o Sant Louis aquest mateix dimarts, han retirat els monuments que exaltaven la figura del coloniltzador. Els col·lectius antiracistes i de persones migrants de la ciutat fa anys que reclamen la retirada del monument. Barcelona haurà d’afrontar aquest fet tard o d’hora. No té cap sentit esperar més.

Colom és una icona perquè s’alça sobre un monument de quasi 60 metres d’alçada. Si Barcelona vol contribuir a la memòria crítica i a deixar d’explicar la història des del bàndol dels vencedors, ha de capgirar el sentit d’aquest monument. Instal·lar una placa explicativa és absolutament insuficient. L’skyline de Barcelona no pot estar coronat pel monument a un personatge que va iniciar un dels majors genocidis de la història. La imatge i la iconografia de la ciutat, s’ha de deslliurar de la connotació racista que suposa l’estàtua de Colom.

Per tot això demanem al Govern municipal que, prengui partit per la memòria històrica i la justícia global en ple segle XXI i:

Planifiqui immediatament la retirada de l’estàtua.Estudiï junt amb els col·lectius que treballen en aquest sentit, la millor manera per reinterpretar la zona monumental amb criteris historiogràfics i actuals i que en funció d’això decideixi quin és el destí exacte de l’estàtua.

Els anticapitalistes també han demanat a la resta de forces polítiques que es posicionin públicament donant suport a la retirada del monument i deixin d’amagar-se darrere l’argument del simbolisme o la tradició. 

Castellano

La oleada de protestas antirracistas en los EE. UU. y otros países y las acciones contra monumentos de esclavistas o de Cristòfor Colom en varias ciudades del mundo, vuelve a posar encima la mesa, la necesidad que Barcelona haga los deberes, y deje de enaltecer esta figura como un icono de la ciudad que forma parte del suyo skyline.

Desde 2016, la CUP Barcelona ha estado proponiendo reiteradamente que se procediera a la retirada del monumento de Colom y se resignifiqués el espacio, junto con el de Antonio López. La propuesta fue rechazada por todas las fuerzas políticas. La CUP Cambiamos Barcelona ha pedido reiteradamente al plenario, a las comisiones y al Consejo de Distrito de Ciutat Vella, que el Ayuntamiento se tome seriamente la necesidad de trabajar conjuntamente con los colectivos afectados por el expolio iniciado hace siglos, y que perdura a día de hoy, un proceso que sirva para explicar los vínculos del imperialismo y el racismo con determinados personajes de nuestra ciudad.

Ciudades como Buenos Aires, Caracas, Los Ángeles o San Louis este mismo martes, han retirado los monumentos que exaltaban la figura del coloniltzador. Los colectivos antirracistas y de personas migrantes de la ciudad hace años que reclaman la retirada del monumento. Barcelona tendrá que afrontar este hecho tarde o temprano. No tiene ningún sentido esperar más.

Colom es un icono porque se levanta sobre un monumento de casi 60 metros de altura. Si Barcelona quiere contribuir a la memoria crítica y a dejar de explicar la historia desde el bando de los vencedores, tiene que cambiar el sentido de este monumento. Instalar una placa explicativa es absolutamente insuficiente. Lo skyline de Barcelona no puede estar coronado por el monumento a un personaje que inició uno de los mayores genocidios de la historia. La imagen y la iconografía de la ciudad, se tiene que librar de la connotación racista que supone la estatua de Colom.

Por todo esto pedimos en el Gobierno municipal que, tome partido por la memoria histórica y la justicia global en pleno siglo XXI y:

Planifique inmediatamente la retirada de la estatua.Estudie junto con los colectivos que trabajan en este sentido, la mejor manera para reinterpretar la zona monumental con criterios historiográficos y actuales y que en función de esto decida cuál es el destino exacto de la estatua.

Los anticapitalistas también han pedido al resto de fuerzas políticas que se posicionen públicamente apoyando a la retirada del monumento y dejen de esconderse detrás el argumento del simbolismo o la tradición.

 

https://ppcc.lahaine.org/la-cup-exigeix-al-govern