Principal Imprimir | Volver al artículo
13/05/2021 :: Països Catalans

15 y 16 de mayo: Acampada cuidadoras por la municipalización y regulación del SAD

x Sindicato SAD de cuidadoras Profesionales Municipales

[Català]

Des del sindicat SAD de cuidadores Professionals Municipals informem que el proper 15 i 16 de maig acamparem a la plaça de la vila de Sant Feliu, epicentre de les protestes per la municipalització i regulació de el Servei Públic d'Atenció Domiciliària.

La privatització i externalització de el servei provoca un sobrecost i la pèrdua de la contractació directa de les cuidadores municipals.

L'acte transcorrerà en confluència amb una mobilització de pensionistes al matí, ia la tarda amb la taula debat, i assistència de l'metge activista Toni Barbarà, Adro de la Plataforma en defensa dels Serveis Públics, i Fina Salazar de la plataforma d'atenció domiciliària de Catalunya.

Per tancar l'acte, l'actuació de la Kurda, rapera activista de Barcelona que dóna suport a col·lectius antideshaucios, Les Kellys i les Cuidadores.

El col·lectiu de cuidadores ve manifestant freqüentment des de l'octubre, però el govern municipal ha tombat una moció popular sobre la municipalització de l'servei i això ha multiplicat les protestes.

Twitter https://twitter.com/SindicatoSad

.

[Castellano]

Desde el sindicato SAD de cuidadoras Profesionales Municipales informamos que el próximo 15 y 16 de mayo acamparemos en la plaza de la vila de Sant Feliu, epicentro de las protestas para la municipalización y regulación del Servicio Público de Atención Domiciliaria.

La privatización y externalización del servicio próvoca un sobrecoste y la perdida de la contratación directa de las cuidadoras municipales.

El acto transcurrirá en confluencia con una movilización de pensionistas en la mañana, y en la tarde con la mesa debate, y asistencia del médico activista Toni Barbará, Adro de la Plataforma en defensa dels Serveis Públics, y Fina Salazar de la plataforma de atención domiciliaria de Catalunya.

Para cerrar el acto, la actuación de la Kurda, rapera activista de Barcelona que presta apoyo a colectivos antideshaucios, Las Kellys y las Cuidadoras.

El colectivo de cuidadoras viene manifestandose frecuentemente desde octubre, pero el gobierno municipal ha tumbado una moción popular sobre la municipalización del servicio y ello ha multiplicado las protestas.

 

https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/15-y-15-de-mayo