Principal Imprimir | Volver al artículo
13/10/2016 :: País Valencià

[Cat/Cast] Sobre las agresiones policiales y fascistas del 9 de octubre en Valencia.

x Esquerra Independentista
Basta de impunidad policial, basta de complicidad con el fascismo!

 [Català]

Comunicat en relació amb les agressions policials i feixistes del 9 d’octubre a València.

 Prou impunitat policial, prou complicitat amb el feixisme!

Des de l’Esquerra Independentista volem posar de manifest que l’aparent normalitat democràtica que el mal anomenat govern del canvi al País Valencià ha volgut vendre dels actes de la diada 9 d’octubre no és real.

Així ho evidencia la connivència en la participació d’organitzacions feixistes com España 2000, Alianza Nacional, el GAV o VOX a la processó cívica institucional. Aquests grupuscles continuen desfilant, tot i comptar amb nombroses denúncies per amenaces i agressions. Tot i això, la novetat des de fa un parell d’anys és que ja hi ha gent que els planta cara al carrer, i cada vegada els resulta més incòmode eixir a manifestar-se. El que no ha canviat amb el nou govern del canvi a la ciutat de València és que les identificacions i la repressió policial continua assenyalant i perseguint el moviment antifeixista.

Que les coses no han canviat gaire també ho demostren els fets ocorreguts després de la manifestació de la vesprada, la qual es va desenvolupar sense cap incident remarcable i on la militància idependentista i antifeixista va patir una greu persecució policial. Abans de començar la manifestació es van produir identificacions i retencions per requisar els pals de les banderes, i curiosament només es van realitzar en el nostre bloc. Va ser una vegada finalitzada aquesta quan dues línies de policia nacional, una per cada costat, feren seguiment al conjunt de les participants que abandonaven la manifestació fins que van arribar a una zona on hi havia quatre furgons de la policia nacional esperant-les. En primer lloc, van identificar i escorcollar una militant, i tot seguit les persones que l’acompanyaven van ser obligades a posar-se contra la paret per procedir a les corresponents identificacions i escorcolls.

Durant aquestes, la violència policial va ser una constant, van agredir diverses militants de l’Esquerra Independentista i es van encarar amb una companya tot espentant-la i agafant-la del pit. Una altra militant va ser agafada pel braç i llançada a terra per a després ser escorcollada i identificada a banda del grup i ser amenaçada d’una possible multa per desobediència. Un nou muntatge policial.

Al mateix temps, a uns altres carrers de la ciutat de València es produïa una agressió feixista i homòfoba per part d’una colla de neonazis que va assaltar dues persones a crits de “catalufo de mierda” i “guarro”, les quals havien participat de la manifestació de la vesprada. La impunitat de les actuacions dels grups feixistes que lliurement es mouen per la ciutat contrasta amb la vigilància, el control i la persecució policial que hem patit per l’únic fet de manifestar-nos.

És per això que volem denunciar l’actuació tant dels cossos repressius de l’estat, com dels governs municipal i autonòmic valencians que per la via de la indiferència i sota una aparent normalitat democràtica han emparat indirectament les agressions feixistes i han deixat via lliure a una actuació policial arbitrària.

Exigim, per tant, que aquestes agressions siguen perseguides i investigades i que la ciutat que va veure néixer una Primavera Valenciana no continue sent, malgrat suposats canvis polítics, un terreny d’impunitat policial i feixista. Tanmateix no confiem que això es duga a terme, perquè les clavegueres de l’estat capitalista espanyol són molt profundes i fan molta pudor, perquè la connivència entre la policia i l’aparell judicial no és nova al regne d’Espanya.

Denunciem aquestes agressions de les forces d’ocupació i dels grupuscles feixistes, simplement perquè en quede constància, però no tenim cap esperança que els mateixos partits polítics que miren cap a un altre costat, o els mitjans de comunicació que criminalitzen els i les joves, o els empresaris que financien els feixistes, o els policies que els alenen, facen res per evitar-ho. Per això fem una crida a perdre la por i a l’organitzar-nos per a recuperar els carrers.

Reivindiquem com sempre el lema triat pel moviment antifeixista per la diada del 9 d’octubre: els carrers seran sempre nostres! Prou impunitat!
Com deia el poeta de Burjassot,

«No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen,

baixa al carrer i participa.

No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu.»

València, Països Catalans, octubre de 2016.

***

(imatge de Paula Duran per La Directa)

________________________

[Castellano]

Comunicado en relación con las agresiones policiales y fascistas del 9 de octubre en Valencia.

Basta de impunidad policial, bastante complicidad con el fascismo!

Desde la Izquierda Independentista queremos poner de manifiesto que la aparente normalidad democrática que el mal llamado gobierno del cambio en el País Valenciano ha querido vender los actos del día 9 de octubre no es real.

Así lo evidencia la connivencia en la participación de organizaciones fascistas como España 2000, Alianza Nacional, el GAV o VOX a la procesión cívica institucional. Estos grupúsculos continúan desfilando, a pesar de contar con numerosas denuncias por amenazas y agresiones. Sin embargo, la novedad desde hace un par de años es que ya hay gente que los hace frente a la calle, y cada vez les resulta más incómodo salir a manifestarse. Lo que no ha cambiado con el nuevo gobierno del cambio en la ciudad de Valencia es que las identificaciones y la represión policial continúa señalando y persiguiendo el movimiento antifascista.

Que las cosas no han cambiado mucho también lo demuestran los hechos ocurridos después de la manifestación de la tarde, la que se desarrolló sin ningún incidente remarcable y donde la militancia idependentista y antifascista sufrió una grave persecución policial. Antes de comenzar la manifestación se produjeron identificaciones y retenciones para requisar los palos de las banderas, y curiosamente sólo se realizaron en nuestro blog. Fue una vez finalizada ésta cuando dos líneas de policía nacional, una por cada lado, hicieron seguimiento al conjunto de las participantes que abandonaban la manifestación hasta que llegaron a una zona donde había cuatro furgones de la policía nacional esperando foto. En primer lugar, identificar y registrar una militante, ya continuación las personas que la acompañaban fueron obligadas a ponerse contra la pared para proceder a las correspondientes identificaciones y registros.

Durante estas, la violencia policial fue una constante, agredieron varias militantes de la Izquierda Independentista y se encararon con una compañera todo empujando-la y cogiéndola del pecho. Otra militante fue cogida por el brazo y lanzada al suelo para luego ser registrada e identificada aparte del grupo y ser amenazada de una posible multa por desobediencia. Un nuevo montaje policial.

Al mismo tiempo, en otras calles de la ciudad de Valencia se producía una agresión fascista y homófoba por parte de un grupo de neonazis que asaltó dos personas a gritos de "catalufo de mierda" y "guarro", las cuales habían participado de la manifestación de la tarde. La impunidad de las actuaciones de los grupos fascistas que libremente se mueven por la ciudad contrasta con la vigilancia, el control y la persecución policial que hemos sufrido por el único hecho de manifestarnos.

Es por eso que queremos denunciar la actuación tanto de los cuerpos represivos del estado, como de los gobiernos municipal y autonómico valencianos que por la vía de la indiferencia y bajo una aparente normalidad democrática han amparado indirectamente las agresiones fascistas y han dejado vía libre a una actuación policial arbitraria.

Exigimos, por tanto, que estas agresiones sean perseguidas e investigadas y que la ciudad que vio nacer una Primavera Valenciana no siga siendo, a pesar de supuestos cambios políticos, un terreno de impunidad policial y fascista. Sin embargo, no confiamos en que esto se lleve a cabo, porque las cloacas del estado capitalista español son muy profundas y hacen muy mal, porque la connivencia entre la policía y el aparato judicial no es nueva en el reino de España.

Denunciamos estas agresiones de las fuerzas de ocupación y los grupúsculos fascistas, simplemente para que quede constancia, pero no tenemos ninguna esperanza de que los mismos partidos políticos que miran hacia otro lado, o los medios de comunicación que criminalizan los y las jóvenes, o los empresarios que financian los fascistas, o los policías que los alientan, hagan nada para evitarlo. Por eso llamamos a perder el miedo y al organizarnos para recuperar las calles.

Reivindicamos como siempre el lema elegido por el movimiento antifascista por la fiesta del 9 de octubre: las calles serán siempre nuestras! Basta de impunidad!
Como decía el poeta de Burjassot,

«No te limitas a contemplar estas horas que ahora vienen,

baja a la calle y participa.

No podrán nada ante un pueblo unido, alegre y combativo. »


València, Països Catalans, octubre de 2016.


***

(Imagen de Paula Duran por La Directa)

 

https://ppcc.lahaine.org/cat-cast-sobre-las-agresiones