lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP4y

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

29/10/2019 :: Estado español

[Cat/Cast] Sánchez pone un legionario a dirigir la inteligencia militar

x Quico Sallés / El Món
El Gobierno en funciones cambia a los cabezas de la inteligencia del Estado en tres meses

[Català]

Sánchez posa un legionari a dirigir la intel·ligència militar

El govern espanyol en funcions canvia els caps de la intel·ligència de l’Estat en tres mesos

El mes de juliol, i gràcies gairebé a una conjunció astral de la política i la llei, es va produir un relleu insòlit en la columna vertebral de l’Estat: la direcció del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Després de 10 anys al capdavant del Centre Nacional d’Intel·ligència, el general Félix Sanz Roldan va ser rellevat per ‘imperatiu legal’. Sanz no podia continuar en el càrrec prorrogat per un govern espanyol en funcions, -la llei no ho permet- i un cop cessat en va assumir el càrrec la seva número dos, Paz Esteban, una veterana de la intel·ligència espanyola. Tres mesos després, el relleu s’ha repetit a l’altre grans institució dels serveis d’informació de l’Estat, el Centre d’intel·ligència de les Forces Armades, el CIFAS. En pràcticament un trimestre i amb un govern en funcions, i per qüestions legals, l’executiu de Pedro Sánchez ha rellevat tota la cúpula de la intel·ligència de l’Estat. Canvis que, en situacions normals, haurien costat Déu i ajuda per consensuar-los. 

 La tria al capdavant de la CIFAS ha estat preparada amb pocs dies.L’excap de la intel·ligència militar, el general de divisió Francisco Rosaleny, va passar a la reserva, una condició que no li permetia romandre al càrrec. El 27 de setembre el consell de ministres va ascendir de general de Brigada a general de Divisió a Antonio Romero Losada i pocs dies després, el 7 d’octubre va prendre possesió de la direcció de la intel·ligència militar espanyola a la seu del comandament, a la base de Retamares. 

El general Romero és el màxim assessor del cap de l’Estat Major de la Defensa (JEMAD) i dels caps de l’Estat Majors dels exèrcits de Terra i Aire i de l’Armada, en matèria d’intel·ligència i en estratègies d’operacions militars. El nou inquí de Retamares, nascut a la Línia de la Concepción el 1963, comandava fins aquest octubre la poderosa Brigada Galícia VII, coneguda com a BRILAT i una de les estrelles de la corona de les noves Brigades Operatives Polivalents en missions a l’exterior. Ara bé, l’historial de Romero està lligat fermament a la Legió. Només com a tinent i capità va servir-hi des de 1986 a 1997 al Tercio Juan de Austria. Quan va ser ascendit a tinent coronel va comandar la VII bandera de la Legió al Primer Tercio Gran Capitán, amb seu operativa a Melilla. Com a legionari va participar a missions a Bòsnia-Hertzegovina, Kosovo, Afganistan i Líban. Va deixar la Legió per entrar al gabinet de l’Estat Major de la Defensa i abans de dirigir la Brilat va ser durant uns mesos cap de l’àrea de l’OTAN de la Direcció de Política de Defensa. 

 En la seva presa de possesió, el passat 7 d’octubre, el general Romero va demanar “disciplina, estudi i valors de les Forces Armades” per fer anar el CIFAS. “Es diu tradicionalment que al camp de batalla, al desenvolupament de les operacions, només poden passar dues coses: un èxit de les operacions o un fracàs de la intel·ligència”, va advertir al seu gabinet. Un discurs de reivindicació després de la mala maror que es va despertar dins la CIFAS quan la ministra de Defensa del PSOE, Margarita Robles, va assumir també la direcció política del CNI. Una coexistència que no feia gaire gràcia als uniformats atès que tenien un projecte d’ampliació geostratègica de les seves funcions amb licitacions de 4.058.891 d'euros per a les futures instal·lacions de l'Oficina d'Informació Militar a la base de Retamares. El curs dels esdeveniments ha calmat els ànims dins la CIFAS en respectar-li el seu marge en la seguretat operativa i estratègica global. 

 El general Romero, en el moment de prendre possesió del càrrec, amb la mirada d'aprivació del JEMAD | CIFAS
___________________

[Castellano]

Sánchez pone un legionario a dirigir la inteligencia militar

El Gobierno en funciones cambia los fines de la inteligencia del Estado en tres meses

El mes de julio, y gracias casi a una conjunción astral de la política y la ley, se produjo un relevo insólito en la columna vertebral del Estado: la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras 10 años al frente del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán fue relevado por imperativo legal ' . Sanz no podía continuar en el cargo prorrogado por un gobierno español en funciones, -la ley no lo permite- y una vez cesado en asumió el cargo su número dos,  Paz Esteban, una veterana de la inteligencia española. Tres meses después, el relevo se ha repetido en otra de las grandes instituciones de los servicios de información del Estado, el Centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS.En prácticamente un trimestre y con un gobierno en funciones, y por cuestiones legales, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha relevado toda la cúpula de la inteligencia del Estado. Cambios que, en situaciones normales, habrían costado Dios y ayuda para consensuarlos. 

 La elección al frente de la CIFAS ha sido preparada con pocos dies.El ex-cabeza de la inteligencia militar, el general de división Francisco Rosaleny , pasó a la reserva, una condición que no le permitía permanecer al cargo. El 27 de septiembre el Consejo de Ministros ascendió de general de Brigada a general de División a Antonio Romero Losada y pocos días después, el 7 de octubre tomó posesión de la dirección de la inteligencia militar española en la sede del mando , en la base de Retamares. 

 El general Romero es el máximo asesor del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los jefes del Estado Mayores de los ejércitos de Tierra y Aire y de la Armada, en materia de inteligencia y en estrategias de operaciones militares. El nuevo inquilino de de Retamares, nacido en La Línea de la Concepción en 1963, comandaba hasta este octubre la poderosa Brigada Galicia VII, conocida como BRILAT y una de las estrellas de la corona de las nuevas Brigadas Operativas Polivalentes en misiones en el exterior . Ahora bien, el historial de Romero está ligado firmemente a la Legión. Sólo como teniente y capitán sirvió a él desde 1986 a 1997 en el Tercio Juan de Austria . Cuando fue ascendido a teniente coronel comandó la VII bandera de la Legión al Primer Tercio Gran Capitán , con sede operativa en Melilla. Como legionario participó en misiones en Bosnia-Hertzegovina, Kosovo, Afganistán y Líbano. Dejó la Legión para entrar en el gabinete del Estado Mayor de la Defensa y antes de dirigir la Brilat fue durante unos meses jefe del área de la OTAN de la Dirección de Política de Defensa. 

 En su toma de posesión, el pasado 7 de octubre, el general Romero pidió "disciplina, estudio y valores de las Fuerzas Armadas" para hacer funcionar el CIFAS. " Se dice tradicionalmente que en el campo de batalla, el desarrollo de las operaciones, sólo pueden pasar dos cosas: un éxito de las operaciones o un fracaso de la inteligencia" , advirtió a su gabinete. Un discurso de reivindicación tras el mal ambiente que se despertó en la CIFAS cuando la ministra de Defensa del PSOE, Margarita Robles, asumió también la dirección política del CNI. Una coexistencia que no hacía mucha gracia a los uniformados dado que tenían un proyecto de ampliación geostratègica de sus funciones con pujas de 4.058.891 de euros para las futuras instalaciones de la Oficina de Información Militar en la base de Retamares. El curso de los acontecimientos ha calmado los ánimos en la CIFAS al respetarle su margen en la seguridad operativa y estratégica global. 

https://www.elmon.cat/politica/sanchez-posa-legionari-dirigir-intelligencia-militar_2075320102.html

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP4y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal