lahaine.org

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/dB6K

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

24/12/2011 :: Pensamiento, Nacionales PP.Catalans

Circs i zoos: La commèdia é finita!

x Iniciativa Animalista
El lamentable espectáculo de los animales enjaulados que sufren y mueren mientras instituciones sin sentido obtienen beneficios.

[Català]

Riu, pallasso, i tothom aplaudirà!
Canvies per bromes el dolor i el plany, per burles els plors desfets…
Riu, pallasso, del teu amor destrossat!
Riu del dolor que enverina el teu cor!

i, de Ruggiero Leoncavallo (1892).

Fi del primer acte.

El dia 15 morí Barus, el tigre de Sumatra pres al zoo de Barcelona des de que nasqué, el 2003. Els atacs d’epilèpsia que patia havien fet que caiguera en diverses ocasions al fossat d’aigua on finalment s’ha ofegat. No es prengueren mesures de seguretat que evitaren aquestes caigudes perquè, pel be del negoci, l’espectacle havia de continuar. Barus era un dels centenars de pallassos esclaus que, cada dia, representen la farsa de la natura salvatge als ridículs escenaris dels zoos, separats per reixes i vidres de la gent que, de la seua banda, també representa una trista comèdia .

Altra vegada, el zoo de Barcelona , una institució huitcentista que fa servir les gàbies, segons diu, per la conservació de la fauna silvestre i la biodiversitat del món . Fa pocs dies fou el marc per a la presentació de la pel•lícula Floquet de neu , punt de partida dels actes dels seus 120 anys de vida. Floquet fou el goril•la albí que m’ensenyà el que era un zoo un dia que donava l’esquena al vidre de la seua gàbia i, mirant cap enrere per damunt el muscle, manifestava el seu menyspreu a la gent que feia fotografies del seu cul. Feia més de 20 anys que no xafava un zoo i ja no ho torní a fer més.

L’home que el capturà al riu Muni li digué Nfumu Ngui, “goril•la blanc” en la seua llengua fang. El trobà l’1 d’octubre de 1966: estava abraçat a sa mare morta, a la que el caçador havia matat juntament amb un gran mascle. Era una cria d’uns 2 anys que fou venuda al primatòleg català Jordi Sabater i Pi, qui el rebatejà com a Floquet de Neu i se l’emportà a Barcelona. Visqué quasi un any a la casa de l’Eixample del veterinari del zoo, Roman Lluera, i finalment es convertí en l’arlequí de cara trista, estrella de l’espectacle, fins que morí 2003 víctima d’un càncer de pell.

Setmanes abans de rebre l’eutanàsia que l’estalvià majors patiments, s’anuncià públicament que el seu estat era terminal i es produí un allau de persones que volien veure’l per última vegada . El zoo, lluny d’evitar-li aquests últims tràngols, el mantingué a la gàbia de vidre que li furtava la tranquilitat des de 1991 i que no pogué abandonar fins a l’últim moment. Molta gent aconseguí la foto del vell goril•la amb la gran ferida al pit provocada per la malaltia.

Knut, el nou arlequí de vestit blanc, també morí a l’escenari que el veié nàixer al 2006. Era un ós blanc rebutjat per sa mare amb el seu germà, que morí molt prompte. El zoo de Berlín havia decidit observar sense intervindre, però un guarda rescatà el Knut i el crià a biberó. La història transcendí, el xicotet es va fer famós i l’allau de visitants i diners va fer canviar d’opinió la direcció del zoo. Aquesta estrella sempre fou un animal absolutament depenent i mostrà problemes de sociabilitat fins que el trobaren mort, surant a la seua piscina, a principis de 2011 .

El lamentable historial del zoo de Barcelona, amb milers d’animals esclaus, inclou fets com la fugida d’una lloba i un cadell que foren perseguits pel parc de la Ciutadella i el Born . I, sobre tot, té la responsabilitat del que està patint la Susi, altra pallassa trista que ha de fer feliç el públic i que, si res no canvia, serà el nou cadàver que apareixerà a les seues gàbies, perquè la estan conduint cap a la mort sense cap consideració.

Susi és una l’elefanta cascuda lliure i capturada a principis dels 1970. Fou adquirida pel zoo de Barcelona el 2002 per a conviure amb Alícia, una femella dominant que vivia sola. El 2008, Alícia morí en condicions no aclarides i la situació es tornà a repetir amb la Susi, que pateix una forta depressió des d’aleshores i mostra un munt de símptomes de deteriorament físic i mental com els comportaments estereotipats, la coprofàgia i la ingesta de tot el que cau a l’abast de la seua trompa. El zoo es mostra inflexible i rebutja tota proposta que l’allunye de la seua gàbia, on ella està en greu perill de mort .

S’ha d’acabar amb el lamentable espectacle dels animals engabiats que pateixen i moren mentre institucions sense sentit obtenen beneficis dels que miren una farsa, una invenció que es vol justificar amb crides a la conservació i a la reproducció.

Els animals joves que naixen en captivitat mai retornen la natura, només alimenten el mercat internacional de tràfic d’animals del que també són parasitaris els circs, els safaris o les empreses d’ensinistrament que els utilitzen per a la publicitat, la televisió, el cine… Pel que respecta als vells, molts alimenten el negoci de les caceres en llauna, simulacres amb els que persones sense escrúpols subministren animals sense esperança, sovint drogats o lligats, a nous rics sense faena que els maten a dins de tancats i de lluny (es el que feren amb un ós ensinistrat anomenat Mitrofan, a qui havien emborratxat per a que no es poguera defensar davant el monarca senil que el matà).

Si, aquest lamentable espectacle s’ha d’acabar. Susi ha d’estar lluny d’aquestes arcaiques andròmines de provocar patiment que anomenen zoos, tan allunyades de les alternatives sense gàbies com el eZoo . Susi no s’ha d’afegir al de Floquet, Barus i molts, molts altres. Ha de trobar refugi a un santuari, lluny dels que prefereixen conservar la còmoda poltrona i el bon sou abans que la seua vida. I després de Susi, tots els altres.

Jesús Frare. Iniciativa Animalista


[Castellano]

Circos y zoológicos: La commèdia é finita!

Ríe, payaso, y todos aplaudirán!
Cambias por bromas el dolor y el lamento, para burlas los llantos deshechos ...
Ríe, payaso, de tu amor destrozado!
Ríe del dolor que envenena tu corazón!

i, de Ruggiero Leoncavallo (1892).

Fin del primer acto.

El día 15 murió Baru, el tigre de Sumatra tomado el zoo de Barcelona desde de que nació, en 2003. Los ataques de epilepsia que padecía habían hecho que cayera en varias ocasiones en el foso de agua donde finalmente se ha ahogado. No se tomaron medidas de seguridad que evitaron estas caídas porque, por el bien del negocio, el espectáculo debía continuar. Baru era uno de los cientos de payasos esclavos que, cada día, representan la farsa de la naturaleza salvaje los ridículos escenarios de los zoos, separados por rejas y cristales de la gente que, por su parte, también representa una triste comedia.

Otra vez, el zoo de Barcelona, ​​una institución decimonónica que hace utilizar las jaulas, según dice, por la conservación de la fauna silvestre y la biodiversidad del mundo. Hace pocos días fue el marco para la presentación de la película Copito de nieve, punto de partida de los actos de sus 120 años de vida. Copito fue el gorila albino que me enseñó lo que era un zoo un día que daba la espalda al cristal de la su jaula y, mirando hacia atrás por encima del hombro, manifestaba el su desprecio a la gente que hacía fotografías de su culo. Hacía más de 20 años que no pisaba un zoo y no lo volví a hacer más.

El hombre que capturó en el río Muni le dijo Nfumu Ngui, "gorila blanco "en su lengua fang. Le encontró el 1 de octubre de 1966: estaba abrazado a su madre muerta, a la que el cazador había matado junto con un gran macho. Era una cría de unos 2 años que fue vendida al primatólogo catalán Jordi Sabater Pi, quien lo rebautizó como Copito de Nieve y se lo llevó a Barcelona. Vivió casi un año en la casa del Eixample del veterinario del zoo, Roman Lúgano, y finalmente se convirtió en el arlequín de cara triste, estrella del espectáculo, hasta que murió 2003 víctima de un cáncer de piel.

Semanas antes de recibir la eutanasia que le ahorró mayores sufrimientos, anunció públicamente que su estado era terminal y se produjo un avalancha de personas que querían verlo por última vez. El zoo, lejos de evitarle estos últimos trances, lo mantuvo en la jaula de vidrio que le hurtaba la tranquilidad desde 1991 y que no pudo abandonar hasta el último momento. Mucha gente consiguió la foto del viejo gorila con la gran herida en el pecho provocada por la enfermedad. Knut, el nuevo arlequín de traje blanco, también murió en el escenario que el vio nacer en 2006. Era un oso blanco rechazado por su madre con su hermano, que murió muy pronto. El zoo de Berlín había decidido observar sin intervenir, pero un guarda rescató el Knut y le crió a biberón. La historia trascendió, el pequeño se hizo famoso y la avalancha de visitantes y dinero hizo cambiar de opinión la dirección del zoo. Esta estrella siempre fue un animal absolutamente dependiente y mostró problemas de sociabilidad hasta que lo encontraron muerto, flotando en su piscina, a principios de 2011.

El lamentable historial del zoo de Barcelona, ​​con miles de animales esclavos, incluye hechos como la fuga de una loba y un cachorro que fueron perseguidos por el parque de la Ciutadella y el Born. Y, sobre todo, tiene la responsabilidad de lo que está sufriendo Susi, otra payasa triste que debe hacer feliz al público y que, si nada cambia, será el nuevo cadáver que aparecerá en sus jaulas, porque la están conduciendo hacia la muerte sin ninguna consideración.

Susi es una la elefanta Cascudo libre y capturada a principios de 1970. Fue adquirida por el zoo de Barcelona en 2002 para convivir con Alicia, una hembra dominante que vivía sola. En 2008, Alicia murió en condiciones no aclaradas y la situación se volvió a repetir con Susi, que sufre una fuerte depresión desde entonces y muestra un montón de síntomas de deterioro físico y mental como los comportamientos estereotipados, la coprofagia y la ingesta de todo lo que cae al alcance de su trompa. El zoo se muestra inflexible y rechaza toda propuesta que la aleje de su jaula, donde ella está en grave peligro de muerte.

Hay que acabar con el lamentable espectáculo de los animales enjaulados que sufren y mueren mientras instituciones sin sentido obtienen beneficios los que miran una farsa, una invención que se quiere justificar con llamadas a la conservación y la reproducción.

Los animales jóvenes que nacen en cautividad nunca vuelven a la naturaleza, sólo alimentan el mercado internacional de tráfico de animales del que también son parasitarios los circos, los safaris o las empresas de adiestramiento que los utilizan para la publicidad, la televisión, el cine ... En cuanto a los viejos, muchos alimentan el negocio de las cacerías en lata, simulacros con los que personas sin escrúpulos suministran animales sin esperanza, a menudo drogados o atados, a nuevos ricos sin trabajo que los matan dentro de cerrados y lejos (es lo que hicieron con un oso amaestrado llamado Mitrofan, a quien habían emborrachado para que no se pudiera defender ante el monarca senil que lo mató).

Este lamentable espectáculo tiene que acabar. Susi tiene que estar lejos de estos arcaicos trastos de provocar sufrimiento que llaman zoos, tan alejadas de las alternativas sin jaulas como el Zoo. El nombre de Susi no se debe añadir al de Copito, Baru y muchos, muchos otros. Ha de encontrar refugio en un santuario, lejos de los que prefieren conservar la cómoda poltrona y el buen sueldo antes de que su vida. Y después de Susi, todos los demás.

Jesús Fraile. Iniciativa Animalista

compartir

            

Dirección corta: https://lahaine.org/dB6K

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal