lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT8v

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

03/09/2020 :: Estado español, Anticarcelaria, Nacionales PP.Catalans

Una quincena de personas presas arrancan una nueva huelga de hambre rotatoria

x Vicente Almela
La acción pretende visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento

[Català]


Una quinzena de persones preses arrenquen una nova vaga de fam rotatòria per denunciar mesures que "atempten contra la seua vida"

L'acció de protesta, que de moment compta amb la participació d'una quinzena d'interns, pretén visibilitzar la vulneració de drets fonamentals que pateixen les persones privades de llibertat en règim d'aïllament, així com denunciar l’afectació de mesures penals com la dispersió o l'incompliment en l'excarceració de persones amb malalties greus o patiments psíquics, tot i estar recollides i regulades pel mateix Reglament Penitenciari i el Codi Penal

Acció a Albocàsser en solidaritat amb els presos el 8 de març de 2020 / JUAN PÉREZ

Comença una nova acció de protesta a les presons de l’Estat espanyol demà, dimarts 1 de setembre. Ja fa més de quatre anys que un grup de persones preses s’està organitzant i coordinant amb l’exterior per intentar recuperar la comunitat de lluita anticarcerària que va aflorar a finals dels anys setanta mitjançant la Coordinadora de Presos en Lluita (COPEL), amb què aleshores es van implicar diferents agents socials: persones preses, famílies, advocats, grups de suport i entitats de la societat civil.

Salvant les distàncies i amb el context actual, les accions de protesta que s’estan duent a terme, tant des de dins com des de fora dels murs des de juliol de 2016, pretenen denunciar i visibilitzar les “constants vulneracions de drets fonamentals” que, segons expressen les mateixes persones preses, continuen patint als centres penitenciaris de l’Estat. Per aquest motiu, van decidir elaborar una taula reivindicativa amb catorze punts concrets, que intenten visibilitzar en cada acció de protesta. La majoria de les reivindicacions se centren a exigir que la Secretaria General d’Institucions Penitenciaries (SGIP) respecte i aplique articles recollits dins del mateix Reglament Penitenciari i el Codi Penal, com l’excarceració de persones amb malalties greus o incurables i l’accés a un sistema sanitari igualitari al de qualsevol altra persona. També reclamen mesures recollides per part d’instàncies europees, entre elles el Consell d’Europa, com la limitació temporal que una persona pot passar en règim d’aïllament, que mai hauria de superar els quinze dies a causa dels possibles danys psicològics. Les condicions que pateixen, denuncien, “atempten contra la seua vida”.

Després de l’escàs seguiment i la falta de coordinació i comunicació en la darrera vaga de fam, que es va engegar en ple confinament l’1 de maig i va durar quinze dies, en els darrers mesos s’ha generat un diàleg i un debat intens entre les persones preses i els grups de suport al carrer per tal d’intentar teixir una estratègia conjunta, aconseguir una major repercussió i fer créixer la comunitat de lluita anticarcerària. Tot i les dificultats per establir comunicació fluida dins-fora –ja que la majoria de persones preses que participen en la proposta es troben recloses en primer grau i tenen la correspondència intervinguda per part de la SGIP–, finalment s’ha decidit repetir el model d’acció del setembre de l’any passat: dejunis rotatius de deu dies a les diferents presons. És a dir, cada deu dies, una de les persones preses començarà una vaga de fam a una presó diferent de l’Estat espanyol. Quan aquesta persona acabe l’acció, una altra començarà en un altre penal. D’aquesta manera, l’acció de protesta perdura en el temps i més persones preses en poden s’hi poden anar sumant els mesos vinents. Ara com ara, amb la quinzena de persones preses que han confirmat la seua participació, l’acció duraria com a mínim fins a finals del mes de gener.

L’acció comença demà dimarts al departament d’aïllament de la presó d’Estremera (Madrid VII), on es troba reclòs Toni Chavero, qui assegura que està disposat a tirar-la endavant fins al final

Tot i que l’objectiu principal de l’acció continua sent visibilitzar la taula de catorze punts, en aquesta ocasió pretenen posar especial èmfasi en les mesures penals que afecten directament el deteriorament de salut de les persones preses: els primers graus i les cel·les d’aïllament, on passen fins a 22 hores al dia tancades i on es produeixen la majoria dels suïcidis; la dispersió; els maltractaments i les tortures; la no habilitació d’espais adequats a persones amb problemes de salut mental o l’incompliment en l’excarceració de les persones majors de setanta anys o amb malalties greus o incurables.

L’acció comença demà dimarts al departament d’aïllament de la presó d’Estremera (Madrid VII), on es troba reclòs Toni Chavero, qui assegura que està disposat a tirar-la endavant fins al final per evitar que es trepitgen contínuament els seus drets i llibertats: “Us animo que aixequeu la veu i denuncieu el que passa dins les presons i no caigueu en el silenci, que és el que les institucions penitenciàries pretenen, i que en tot moment flueixi el diàleg entre nosaltres dins l’espai de lluita”. Hermenegildo Alexis, des de la presó de Daroca (Saragossa), reflexiona en la seua darrera missiva sobre la utilitat de les vagues de fam com a acció de protesta: “Crec que les vagues són una ferramenta de pressió efectiva, però costa molt que es difongua als mitjans i arribe a la majoria de la població. Crec que serie important aconseguir que els mitjans de comunicació entraren a les presons per difondre la realitat que viuen les persones preses, que etiqueten com a ‘irrecuperables’”. Alexis lamenta que “en els patis de les presons existeix molt de conformisme”, però té clar que cal sobreposar-se a aquesta realitat: “De vegades són les minories les que canvien les coses o les que empenyen prou perquè canvien. Molts cops és millor caminar lents i anar construint durant el camí”.


Sense vis-a-vis i amb les comunicacions limitades

Des del 25 d’agost, les persones preses i els seus familiars tenen suprimits els vis-a-vis presencials arran d’una decisió de la SGIP per suposadament evitar els contagis per COVID-19 dins dels centres –a les presons catalanes ja es van prohibir el 21 de juliol. Grups de suport, famílies i entitats en defensa dels drets humans consideren que aquesta decisió “és absurda”, ja que asseguren que els funcionaris entren i surten cada dia i segueixen donant-se permisos de treball i tercers graus als interns i entren professionals de fora a fer tallers. L’associació Famílies de Presos a Catalunya denuncia que “el fet de no veure els familiars, parelles i amics i rebre una mica d’afecte té unes conseqüències molt dures per a les persones preses, que estan molt nervioses perquè ja van estar quatre mesos sense vis-a-vis i ara un altre cop i no saben quan els tornaran a recuperar”.

D’altra banda, tot i que les comunicacions per locutori (amb vidre pel mig) sí que estan autoritzades per part de la SGIP, des del Grup de Suport a Persones Preses de Lleida denuncien decisions arbitràries per part de la direcció d’alguns centres: “La setmana passada vam trucar a la presó de Daroca per comunicar-nos amb un pres i ens van dir que, si érem de Catalunya, no feia falta que vinguérem perquè no podríem entrar a comunicar-nos-hi, ni tan sols per vidre”. Segons l’advocat Lisandro Giordani, aquesta decisió “no la pot prendre la direcció d’un centre penitenciari sense una ordre de la SGIP, per tant, es tractaria d’una altra vulneració dels drets fonamentals de les persones privades de llibertat”.

___________________

[Castellano] 

Una quincena de personas presas arrancan una nueva huelga de hambre rotatoria para denunciar medidas que "atentan contra su vida"

La acción de protesta, que de momento cuenta con la participación de una quincena de internos, pretende visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento, así como denunciar la afectación de medidas penales como la dispersión o el incumplimiento en la excarcelación de personas con enfermedades graves o padecimientos psíquicos, a pesar de estar recogidas y reguladas por el mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal

Acción en Albocàsser en solidaridad con los presos el 8 de marzo de 2020 / JUAN PÉREZ

Comienza una nueva acción de protesta en las cárceles del Estado español mañana, martes 1 de septiembre. Hace ya más de cuatro años que un grupo de personas presas se está organizando y coordinando con el exterior para intentar recuperar la comunidad de lucha anticarcerària que afloró a finales de los años setenta mediante la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), con que entonces se implicaron diferentes agentes sociales: personas presas, familias, abogados, grupos de apoyo y entidades de la sociedad civil.

Salvando las distancias y con el contexto actual, las acciones de protesta que se están llevando a cabo, tanto desde dentro como desde fuera de los muros desde julio de 2016, pretenden denunciar y visibilizar las "constantes vulneraciones de derechos fundamentales" que , según expresan las mismas personas presas, continúan sufriendo los centros penitenciarios del Estado. Por este motivo, decidieron elaborar una tabla reivindicativa con catorce puntos concretos, Que intentan visibilizar en cada acción de protesta. La mayoría de las reivindicaciones se centran en exigir que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) respete y aplique artículos recogidos dentro del mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal, como la excarcelación de personas con enfermedades graves o incurables y el acceso a un sistema sanitario igualitario al de cualquier otra persona. También reclaman medidas recogidas por parte de instancias europeas, entre ellas el Consejo de Europa, como la limitación temporal que una persona puede pasar en régimen de aislamiento, que nunca debería superar los quince días debido a los posibles daños psicológicos. Las condiciones que sufren, denuncian, "atentan contra su vida".

Tras el escaso seguimiento y la falta de coordinación y comunicación en la última huelga de hambre, Que se puso en marcha en pleno confinamiento el 1 de mayo y duró quince días, en los últimos meses se ha generado un diálogo y un debate intenso entre las personas presas y los grupos de apoyo en la calle para intentar tejer una estrategia conjunta, lograr una mayor repercusión y hacer crecer la comunidad de lucha anticarcerària. A pesar de las dificultades para establecer comunicación fluida dentro-fuera -ya que la mayoría de personas presas que participan en la propuesta se encuentran recluidas en primer grado y tienen la correspondencia intervenida por parte de la SGIP-, finalmente se ha decidido repetir el modelo de acción del septiembre del año pasado: ayunos rotativos de diez días en las diferentes cárceles. Es decir, cada diez días, una de las personas presas comenzará una huelga de hambre en una cárcel diferente de España. Cuando esta persona termine la acción, otra comenzará en otro penal. De este modo, la acción de protesta perdura en el tiempo y más personas presas se pueden ir sumando los próximos meses. Por ahora, con la quincena de personas presas que han confirmado su participación, la acción duraría al menos hasta finales del mes de enero.

Aunque el objetivo principal de la acción sigue siendo visibilizar la tabla de catorce puntos, en esta ocasión pretenden poner especial énfasis en las medidas penales que afectan directamente el deterioro de salud de las personas presas: los primeros grados y las celdas las de aislamiento, donde pasan hasta 22 horas al día encerradas y donde se producen la mayoría de los suicidios; la dispersión; los malos tratos y las torturas; la no habilitación de espacios adecuados a personas con problemas de salud mental o el incumplimiento en la excarcelación de las personas mayores de setenta años o con enfermedades graves o incurables.

La acción comienza mañana martes en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera (Madrid VII), donde se encuentra recluido Toni Chavero, quien asegura que está dispuesto a sacarla adelante hasta el final para evitar que se pisan continuamente sus derechos y libertades: "Os animo a que levantéis la voz y denunciéis lo que ocurre dentro de las prisiones y a no caer en el silencio, que es lo que las instituciones penitenciarias pretenden, y que en todo momento fluya el diálogo entre nosotros dentro del espacio de lucha ". Hermenegildo Alexis, desde la prisión de Daroca (Zaragoza), reflexiona en su última misiva sobre la utilidad de las huelgas de hambre como acción de protesta: "Creo que las huelgas son una herramienta de presión efectiva, pero cuesta mucho que se difunda en los medios y llegue a la mayoría de la población. Creo que seria importante conseguir que los medios de comunicación entraran en las cárceles para difundir la realidad que viven las personas presas, que etiquetan como 'irrecuperables ". Alexis lamenta que "en los patios de las cárceles existe mucho conformismo", pero tiene claro que hay que sobreponerse a esta realidad: "A veces son las minorías las que cambian las cosas o las que empujan lo suficiente para que cambien. Muchas veces es mejor caminar lentos e ir construyendo durante el camino ".


Sin vis a vis y con las comunicaciones limitadas

Desde el 25 de agosto, las personas presas y sus familiares tienen suprimidos los vis a vis presenciales a raíz de una decisión de la SGIP para supuestamente evitar los contagios por Covidien-19 dentro de los centros -en las cárceles catalanas ya se prohibieron el 21 de julio. Grupos de apoyo, familias y entidades en defensa de los derechos humanos consideran que esta decisión "es absurda", ya que aseguran que los funcionarios entran y salen cada día y siguen dándose permisos de trabajo y terceros grados a los internos y entran profesionales de fuera a hacer talleres. La asociación Familias de Presos en Cataluña denuncia que "el hecho de no ver los familiares, parejas y amigos y recibir un poco de afecto tiene unas consecuencias muy duras para las personas presas, que están muy nerviosas porque ya estuvieron cuatro meses sin vis a vis y ahora de nuevo y no saben cuando los volverán a recuperar ".

Por otra parte, aunque las comunicaciones por locutorio (con vidrio de por medio) sí están autorizadas por parte de la SGIP, desde el Grupo de Apoyo a Personas Presas de Lleida denuncian decisiones arbitrarias por parte de la dirección de algunos centros : "la semana pasada llamamos a la cárcel de Daroca para comunicarnos con un preso y nos dijeron que, si éramos de Cataluña, no hacía falta que fuéramos porque no podríamos entrar a comunicar a ellos, ni siquiera por vidrio ". Según el abogado Lisandro Giordani, esta decisión "no la puede tomar la dirección de un centro penitenciario sin una orden de la SGIP, por tanto, se trataría de otra vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".

https://directa.cat/persones-preses-arrenquen-una-nova-vaga-de-fam-rotatoria-per-denunciar-mesures-penals-que-atempten-contra-la-seua-vida/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT8v

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal