lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK2X

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

09/03/2018 :: Anti Patriarcado, Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast]Situación de la huelga general 11:00.Desarrollo de una jornada histórica para el feminismo

x CGT - Catalunya
La primera huelga general feminista comienza una jornada de amplia repercusión social y laboral.

Situació de la vaga general 11:00. Desenvolupament d'una jornada històrica pel feminisme
 
La primera vaga general feminista comença una jornada d'àmplia repercussió social i laboral.
Al llarg del matí hi està havent mobilitzacions arreu de Catalunya.

Estem vivint un dia històric. El que possiblement és la major mobilització feminista dels darrers 75 anys a Catalunya té, també, una notable repercussió en el món del treball de la mà de la vaga general convocada al conjunt de l’estat pels sindicats CGT i CNT (i que a Catalunya s’hi ha afegit la IAC, I-CSC, COBAS...). L’afectació laboral de la vaga s’ha fet en el marc de la convocatòria de vaga de 24 hores i al marge de les aturades de dues hores pactades per CCOO i UGT a molts llocs amb les empreses com a eina per a desactivar la vaga general. En aquests moments es pot dir que aquesta estratègia ha fracassat.

La vaga de 24 hores està tenint un seguiment important a diversos sectors. A les universitats l’afectació de la vaga és general, tant per part d’estudiants com de treballadores, especialment a la UAB (CGT és sindicat majoritari entre el professorat laboral) on hi ha hagut intervencions dels Mossos d’Esquadra. A l’ensenyament el seu seguiment és significatiu i s’hi respecten els serveis mínims. El transport ha funcionat pràcticament només amb serveis mínims i el seguiment es fa notar especialment a rodalies o metro de Barcelona, on CGT també és el sindicat majoritari. Serveis públics precaritzats i feminitzats, com la neteja, també mostren un seguiment important de la vaga de 24h. El primer torn de la neteja viària de Terrassa, per exemple, ha funcionat amb serveis mínims.
En la indústria, on el seguiment de la vaga es pressuposava menor, l’aturada és també rellevant a moltes fàbriques. En primer torn de Cristaleras Saint Gobain de l’Arboç (amb 300 treballadors/es directes i nombroses subcontractes), l’empresa més gran del Baix Penedès, ha aturat al 100%.

A banda de les afectacions purament laborals, nombrosos piquets estan movent-se per tot el territori català. En ocasions vaguistes realitzen talls de trànsit que aquest matí han causat retencions a les principals entrades de Barcelona, FFGG o Autopistes  com la C55 i C58. Aquestes accions s'aniran succeint fins les concentracions unitàries a viles i ciutats de migdia.

Cap al vespre esperem manifestacions massives a les principals ciutats catalanes.

Novament el desenvolupament de la vaga general d’avui mostra la vitalitat dels moviments socials que lluiten per la transformació d’una societat profundament injusta i, avui especialment, del moviment feminista. La CGT, com a sindicat, ha volgut ser part d’aquest moviment ampli de confrontació a la desigualtat intrínseca al sistema capitalista i contra el patriarcat, oferint la vaga com a eina de lluita. A la llum dels esdeveniments, podem afirmar que la important mobilització iniciada i encara en curs, ha bandejat el sindicalisme oficial de CCOO i UGT que, amb aturades parcials i sovint pactades, pretenien invisibilitzar i minvar una mobilització sense precedents.

Fem una crida a la mobilització i omplir les diferents manifestacions convocades aquest Dia de la Dona Treballadora. Aquest dia de Vaga General de 24 hores.

Secretaria de Comunicació CGT Catalunya

________________

Situación de la huelga general 11:00. Desarrollo de una jornada histórica para el feminismo
 
La primera huelga general feminista comienza una jornada de amplia repercusión social y laboral.
A lo largo de la mañana está habiendo movilizaciones en Cataluña.

Estamos viviendo un día histórico. Lo que posiblemente es la mayor movilización feminista de los últimos 75 años en Cataluña tiene, también, una notable repercusión en el mundo del trabajo de la mano de la huelga general convocada el conjunto del estado por los sindicatos CGT y CNT (y que en Cataluña se ha añadido la IAC, I-CSC, COBAS ...). La afectación laboral de la huelga se ha hecho en el marco de la convocatoria de huelga de 24 horas y al margen de los paros de dos horas pactadas por CCOO y UGT en muchos lugares con las empresas como herramienta para desactivar la huelga general. En estos momentos se puede decir que esta estrategia ha fracasado.

La huelga de 24 horas está teniendo un seguimiento importante en diversos sectores. En las universidades la afectación de la huelga es general, tanto por parte de estudiantes como de trabajadoras, especialmente en la UAB (CGT es sindicato mayoritario entre el profesorado laboral) donde ha habido intervenciones de los Mossos. En la enseñanza su seguimiento es significativo y se respetan los servicios mínimos. El transporte ha funcionado prácticamente sólo con servicios mínimos y el seguimiento se hace notar especialmente en cercanías o metro de Barcelona, donde CGT también es el sindicato mayoritario. Servicios públicos precarizados y feminizados, como la limpieza, también muestran un seguimiento importante de la huelga de 24h. El primer turno de la limpieza viaria de Terrassa, por ejemplo, ha funcionado con servicios mínimos.
En la industria, donde el seguimiento de la huelga se presuponía menor, el paro es también relevante en muchas fábricas. En primer turno de Cristaleras Saint Gobain de L'Arboç (con 300 trabajadores / as directos y numerosas subcontratas), la empresa más grande del Baix Penedès, ha parado al 100%.

Aparte de las afectaciones puramente laborales, numerosos piquetes están moviéndose por todo el territorio catalán. En ocasiones huelguistas realizan cortes de tráfico que esta mañana han causado retenciones en las principales entradas de Barcelona, FFGG o Autopistas como la C55 y C58. Estas acciones se irán sucediendo hasta las concentraciones unitarias en villas y ciudades de mediodía.

Hacia la noche esperamos manifestaciones masivas en las principales ciudades catalanas.

Nuevamente el desarrollo de la huelga general de hoy muestra la vitalidad de los movimientos sociales que luchan por la transformación de una sociedad profundamente injusta y, hoy especialmente, del movimiento feminista. La CGT, como sindicato, ha querido ser parte de este movimiento amplio de confrontación a la desigualdad intrínseca al sistema capitalista y contra el patriarcado, ofreciendo la huelga como herramienta de lucha. A la luz de los acontecimientos, podemos afirmar que la importante movilización iniciada y aún en curso, ha desterrado el sindicalismo oficial de CCOO y UGT que, con paros parciales ya menudo pactadas, pretendían invisibilizar y mermar una movilización sin precedentes.

Llamamos a la movilización y llenar las diferentes manifestaciones convocadas este Día de la Mujer Trabajadora. Este día de Huelga General de 24 horas.

Secretaría de Comunicación CGT Cataluña

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK2X

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal