lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dZ6L

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

02/12/2013 :: Estado español

[Cat/Cast] ¿Quien Escucha Las Radios Libres Actualmente? ¿endogamia? ¿gueto?

x Ràdio Pica
História-Análisis de las Radios Libres en Catalunya y su Futuro - (9)-

[Cat]

¿Qui Escolta les Ràdios Lliures Actualment? ¿endogàmia? ¿gueto?

Sóc conscient de la susceptibilitat i polèmica que pot generar aquest escrit.

Hi ha temes tabu i intocables en els nostres col·lectius.

L´objectiu és simplement l'autocrítica i l'anàlisi imparcial però real producte de més de tres dècades de vivéncia personal a les ràdios lliures.

Al final dels 70`s, i fins a meitat dels 80´s l´audiència de les RRLL va ser fenomen social i comunicatiu amb gran seguiment i participació d'un molt ampli sector de la ciutadania: associacions de veïns, partits extraparlamentaris, grups de teatre, arts plàstiques, literatura, bandes de punk, hardcore i ska, col·lectius ecologístes, antinuclears, okupes, lesbianes, gais, etc. que directament realitzaven el seu propi programa. Bàsicament ja en els 90´s les RRLL van entrar en general en una dinàmica més tancada i de "gueto" d'exclusió i corporativisme interior.

Aquesta situació d'allunyament dels problemes socials reals i quotidians, és fàcil de constatar, ho he comprovat en enquesta realitzada al carrer a diversos barris de Barcelona.

Les preguntes: Coneixes les RRLL? Saps que són? Les escoltes o les has escoltat alguna vegada?

El resultat és que el 90% no té ni idea i un total desconeixement, quasi com si es parlés d'extraterraquis. El 87% mai les ha escoltat, o qualifica de ràdio pirata subversiva o il·legal, els que tenen més de 40 anys si tenen un concepte més clar dels mitjans, doncs les van escoltar alguna vegada en la seva joventud, fins i tot la gran majoria es pregunta: Però encara existeixen aquestes ràdios?

Com deia al principi cal ser autocrític@s perquè apart que la societat d'aquest segle poc té a veure amb dècades passades, podem preguntar quan va ser l'última mobilització per revindicar els nostres drets al carrer? Doncs prop de 10 anys per Radio Bronka, En fi, queda tot dit.

Per contra la PAH o els iaioflautes, per exemple són col·lectius nascuts a Catalunya com les nostres ràdios, però la seva contínua presència al carrer ha aconseguit produndizar en tota la societat.

Siguem realistes, actualment les xarxes socials són les que tenen més incidència en tota la ciudadania i ha deixat les RRLL solament en mitjans de "culte" molt minoritaris per amig@s i conegud@s.

Solament cal comprovar les nul·les trucades telefòniques als programes o si es produeixen sempre són les mateixes persones. Ha existit una mínima evolució i aprenentatge.

A tot això cal afegir que els adolescents d'ara que van néixer en els 90`s practicament no sap que és un aparell de radio, normalment s'associa a "això" que se sent en el cotxe. És normal, aquesta generació va créixer tant a casa com a l'escola amb la informàtica.

Sens dubte el futur està en l'emissió online, amb el suport de les xarxes socials, puc donar testimoniatge d'això en el cas de Ràdio PICA.

Actualment a Catalunya les RRLL són testimonials no preocupen al poder, molt al.contrari li serveix de coartada per proclamar que hi ha llibertat d'expressió, no és el cas de les xarxes socials que ha portat a molts col·lectius altes sancions i fins i tot la presó pel seu ampli seguiment, repercusió, participativa i expansió.

Hi ha però una excepció històrica irrepetible, va ser en les últimes vagues generals en què de manera coordinada totes les RRLL de Catalunya van informar dels fets que silenciaven les emissores oficials, llavors si el govern català es va.preocupar... peró en fi, és ja história.

Si a tot això unim la legislació controladora i repressiva de Catalunya i l'estat, en el.tema.queda més que clar.

Ara el dial està monopolitzat per grans empreses periodistiques o grups fàctics relacionats amb el partidisme polític.

Avui dia hi ha infinitat de ràdios lliures emetent online a tot el món, més que en la fm, no hi ha excusa doncs.si es vol difondre informació per emetre, internet és l'autèntica alternativa de guerrilla de la comunicació actualment.

Per si queda algun dubte...hi ha diverses aplicacions gratuïtes per a mòbils per escoltar radionline. En definitiva en els cinc continents del planeta i amb el mòbil a la teva butxaca pots seguir sentint la teva ràdio lliure.

Un altre gran avanç tecnològic que facilita escoltar els programes a qualsevol hora és el podcast, després de descarregar la teva emissió favorita es pot escoltar quantes vegades es vulgui sense problema, tant és axì que cada vegada hi ha més RRLL a la xarxa que només funcionen amb aquest sistema.

Un altre tema absurd que limíta l´audiéncia i la descàrrega de podcast és utilitzar exclusivament el format d'audio OGG, ignorant el mp3. (l´OGG és un arxiu d'àudio de programari lliure- R.Pica ho utilitzem alternant-ho amb el mp3, però mai solament OGG, doncs limitariem un 65% la possibilitat d'escolta)

Una altra qüestió és el contingut de la gran mayoria de la programació que insconscientment cau en el pampleterisme; resultant un "tostón" que fa fugir l´audiéncia més pacient. Cal tenir clar que la revindicació i la contrainformació no està renyida amb la dinàmica i el ritme del programa.

Si volem tenir continuïtat d'oyent@s s'ha de tenir en compte que tan important és donar ha conèixer un grup de música experimental (que no té possibilitat de escoltar-se en un altre mitjà) com per exemple la difusió de convocatòria de manifestació o assemblea.

En fi, si no volem quedar-nos en l'exclusiva audiència d´amigxs i conogudxs, evolucionar o morir..estem al segle XXI.

Continuara...

SALVATTORE - fundador de Ràdio PICA al març de 1981- Actualment la ràdio lliure en funcionament pionera de l'estat espanyol.

Reproducció total sense copyrigt, per a finalitats no comercials i citant l´orígen.

Twitter:@RADIOPICA

www.radiopica.net


[Cast]

Soy consciente de la susceptibilidad y polémica que puede generar este escrito.

Hay temas tabu e intocables en nuestros colectivos.

El objectivo es simplemente la autocrítica y el análisis imparcial pero real producto de más de tres décadas de vivéncia personal en las radios libres.

Al final de los 70`s, y hasta mitad de los 80´s la audiéncia de las RRLL fue fenómeno social y comunicativo con gran seguimiento y participación de un muy amplio sector de la ciudadanía: asociaciones de vecinos, partidos extraparlamentarios, grupos de teatro, artes plásticas, literatura, bandas de punk, hardcore y ska, colectivos ecologístas, antinucleares, okupas, lesbianas, gais, etc. que directamente realizaban su propio programa.

Básicamente ya en los 90´s las RRLL entraron en general en una dinámica más cerrada y de "gueto" de exclusión y corporativismo interior.

Esta situación de alejamiento de los problemas sociales reales y cotidianos, es fácil de constatar, lo he comprobado en encuesta realizada en la calle en varios barrios de Barcelona.

Las preguntas: ¿Conoces las RRLL? ¿Sabes que son? ¿Las escuchas o las has escuchado alguna vez?

El resultado es que el 90% no tiene ni idea y un total desconocimiento, algo asi como si se hablara de extraterrestres. El 87% nunca las ha escuchado, o califica de radio pirata subversiva o ilegal, los que tienen más de 40 años si tienen un concepto más claro de lo es el medio, pués las escucharon alguna vez en su joventud, incluso la gran mayoría se pregunta: ¿Pero aún existen estas radios?

Como decia al principio hay que ser autocríticos porque aparte que la sociedad de este siglo poco tiene que ver con décadas pasadas, podemos preguntar ¿cuando fue la última movilización para revindicar nuestros derechos en la calle? Pués cerca de 10 años por Radio Bronka, En fin, queda todo dicho.

Por contra la PAH o los yayoflautas, por ejemplo son colectivos nacidos en Catalunya como nuestras radios, pero su continua presencia en la calle ha conseguido produndizar en toda la sociedad.

Seamos realistas, actualmente las redes sociales son las que tienen más incidéncia en toda la ciudadania y ha dejado las RRLL solo en medios de "culto" muy minoritarios para amig@s y conocid@s. Solo hay que comprobar las nulas llamadas telefónicas a los programas o si se producen siempre son las mismas personas. Ha existido una mínima evolución y aprendizaje.

A todo esto hay que añadir que los adolescentes de ahora que nacieron en los 90`s practicamente no sabe que es un aparato de radio, normalmente se asocia a "esto" que se oye en el coche.

Es normal, esta generación creció tanto en casa como en la escuela con la informática.

Sin duda el futuro está en la emisión online, con el respaldo de las redes sociales puedo, dar testimonio de ello en el caso de Radio PICA.

Actualmente en Catalunya las RRLL son testimoniales no preocupan al poder, muy contrario le sirve de coartada para proclamar que hay libertad de expresión, no es el caso de las redes sociales que ha llevado a muchos colectivos altas sanciones e incluso la cárcel por su amplio seguimiento, repercusión participativa y expansión.

Hay pero una excepción histórica irrepetible, fue en las últimas huelgas generales en que de manera coordinada todas las RRLL de Catalunya informaron de los hechos que silenciaban las emisoras oficiales, entonces si el gobierno catalán se preocupo... peró en fin esto es ya história. Si a todo esto unimos la legislación controladora y represiva de Catalunya y el estado, en el tema queda más que claro.

Ahora el dial está monopolizado por grandes empresas periodisticas o grupos fácticos relacionados con el partidismo político.

Hoy día hay infinidad de radios libres emitiendo online en todo el mundo, más que en la fm, no hay excusa si se quiere difundir información para emitir, internet, es la auténtica alternativa de guerrilla de la comunicación actualmente.

Por si queda alguna duda...hay varias aplicaciones gratuitas para móviles para oir radionline. En definitiva en los cinco continentes del planeta y con el móvil en tu bolsillo puedes seguir oyendo tu radio libre.

Otro gran avance tecnológico que facilita oir los programas a cualquier hora es el podcast, después de descargar tu emisión favorita se puede escuchar cuantas veces se quiera sin problema, tanto es asi que cada vez hay más RRLL en la red que solo funcionan con este sistema.

Otro tema absurdo que limíta la audiéncia y la descarga de podcast es utilizar exclusivamente el formato de audio OGG, ignorando el mp3. (el OGG es un archivo de audio de software libre- en R.Pica lo utilizamos alternándolo con el mp3, pero nunca solo OGG, pués limitariamos un 65% la posibilidad de escucha)

Otra cuestión es el contenido de la gran mayoria de la programación que insconscientemente cae en el pampleterismo; resultando un "tostón" que hace huir la audiéncia más paciente.

Hay que tener claro que la revindicación y la contrainformación no esta reñida con la dinámica y el ritmo del programa.

Si queremos tener continuidad de oyent@s se ha de tener en cuenta que tan importante es dar ha conocer un grupo de música experimental (que no tiene posibilidad de oirse en otro medio) como por ejemplo la difusión de convocatoria de manifestación o asamblea.

En fin, si no queremos quedarnos en la exclusiva audiéncia de amigxs y conocidxs, evolucionar o.morir..estamos en el siglo XXI.

Continuara...

SALVATTORE -fundador de Radio PICA en marzo de 1981- Actualmente la radio libre en funcionamiento pionera del estado español.

Reproducción total sin copyrigt, para fines no comerciales y citando orígen.

Twitter:@RADIOPICA

www.radiopica.net

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dZ6L

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal