lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fX4Z

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

26/03/2021 :: Euskal Herria

[Berango] Manifestación contra la especulación y a favor del pueblo

x Berango Lurraren Defentsan
27 de marzo, sábado, a las 17:30 horas desde el Parque Moreaga de Berango

[Euskara]

Espekulazioaren aurka eta herriaren alde MANIFESTAZIOA.

Martxoaren 27an, zapatuan, 17:30ean Berangoko Moreaga Parketik.

Berango Lurraren Defentsan kolektiboak Otxabeneko obrak geldiaraztea eta HAPOa berrikustea eskatzen dio Udalari. Berdeguneak eta naturguneak babestea ere aldarrikatzen du, baita Berangon etxebizitza-beharra serioski aztertzea ere, udalerriko etxebizitza hutsen errolda eta, eraiki behar izanez gero, etxebizitza berri guztiak alokairu sozialekoak izatea.

Berangoko porlan-oldeak ez du etenik, 2326 etxebizitza gehiago eraiki nahi dituzte gaur egun 2658 etxebizitza dituen herrian. Espekulazioak Otxabene, Otxandategi, Etxebarri, Arana eta Mastigane suntsituko ditu eta herriak beste 40 ha berde galduko ditu, (80 futbol zelaren hedadura).

Eraiki nahi dituzten BOEak (Babes Ofizialeko Etxebizitzak) ez dira etxebizitza sozialak, denak dira salmentazkoak eta hori gutxi balitz legeak baimendutako preziorik altuenean. Otxabeneko lehen sektoreko etxebizitzen zerrendak ez dira herritarrekin bete herriko jende askok ezin duelako 200.000€-tako etxebizitzarik erosi.

Salmentazko BOEek dituzten mugak direla eta, Eusko Jaurlaritzak berak BOEak alokairuzkoak izatea bultzatzen du. Esaterako, indarrean dagoen legearen arabera, lur publikoan alokairuzko BOEak baizik ezin daitezke eraiki. Hara non Berangoko Udalak lur publikoak konstruktoreei saldu dizkion alokairuzko BOEak izateko aukerak sahiestuz. Udalak Otxanbeneko eta Etxebarriko lurrak saldu ditu oraingoz. Lur salmenta horiek irregulartasunez beteak daude.

Udalak Amenabarri lur batzuk trukatu zizkion Ikaza jauregiagatik, gutxienez 43 urte hutsik egoteagatik expropiatzeko aukera ere bazuenean. Udala ez zen Ikaza jauregira sartu ere egin eraikinaren egoera ikusteko. Eraikuntza enpresaren eskaintza onartu zuen besterik gabe. Aprobetxamendu urbanistikoaren eraginez Udalak jaso beharko lituzkeen lurrak saldu izana (non 68 alokairuzko etxe sar zitezkeen) ilegala da.

Presaka dabiltza, badakitelako 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) ez duela onartzen Berangon horrenbeste etxe eraikitzerik. Horregatik ez dute berriztu orain bi urte iraungi zen HAPOa, bestela ezingo luketelako sarraski hau egin. Bestalde, Lurralde Plan Partzial (LPP) berria idazten dabiltzan teknikariek Otxabene eta Otxandategin ezin dela eraiki diote haien txostenetan. Horregatik, Amenabarrek lehen bait lehen ekin nahi dio Udalak saldu dizkion Otxabeneko lurrak sutsitzeari, dagoeneko artadiko arte asko moztu dituzte obra lizentzia guztiak izan ez arren.

Triskantza hau naturaren eta nekazaritzaren aurkako eraso zuzena da. Betiko galduko ditugu uholdeak galarazten dituen Itze inguruko hezegunea, artadia eta besteak beste hegazti askoren babesgunea diren ekosistemak. Bereziki lur emankorrak dira galduko ditugunak, abeltzaintza eta nekazaritzarako urte askoan erabilitakoak, gaur egun ere behientzat erabiltzen diren landak hain zuzen.

Lur barik arnasik ez!

[Castellano]

Manifestación contra la especulación y a favor del pueblo

27 de marzo, sábado, a las 17:30 horas desde el Parque Moreaga de Berango

El colectivo Berango Lurraren Defentsan exige al ayuntamiento la paralización de las obras de Otxabene y la revisión del PGOU. Reivindica también la protección de las zonas verdes y espacios naturales y un análisis serio de la necesidad de vivienda en Berango, un censo de las viviendas vacías del municipio y, en caso de que haga falta construir, que todas las nuevas viviendas sean de alquiler social.

La oleada de cemento no cesa en Berango, donde se pretenden construir 2.326 viviendas más en una localidad que actualmente cuenta con 2.658 viviendas. La especulación destruirá Otxabene, Otxandategi, Etxebarri, Arana y Mastigane y la localidad perderá otras 40 hectáreas de zonas verdes (equiparables a 80 campos de fútbol).

 Las VPO que se van a construir no son viviendas sociales, todas son de venta y por si fuera poco al precio más alto permitido por la ley. Las listas de adjudicación de viviendas de la primera promoción de Otxabene no se han llenado con la ciudadanía de Berango. Esto se debe a que mucha gente del pueblo no puede comprar una vivienda de 200.000 €.

Reconociendo las limitaciones que tienen las VPOs de venta, el propio Gobierno Vasco promueve que las VPO sean de alquiler. Según la ley vigente, en suelo público sólo se pueden construir VPOs de alquiler. En un movimiento especulativo y lejos de velar por el interés general, el gobierno municipal de Berango ha vendido terrenos públicos a constructoras privadas para evitar la construcción de VPOs de alquiler. El Ayuntamiento, hasta la fecha, ha vendido terrenos públicos en Otxabene y Etxebarri. Además, estas ventas de tierras están llenas de irregularidades.

El Ayuntamiento intercambió unos terrenos por el palacio de Ikaza con la constructora Amenabar, cuando también tenía la posibilidad de expropiarlo por estar vacío al menos 43 años. El Ayuntamiento ni siquiera accedió al palacio de Ikaza para ver el estado del edificio para calcular el valor del inmueble. Simplemente aceptó la oferta de la constructora. La venta de esos terrenos que el Ayuntamiento debería recibir como consecuencia del aprovechamiento urbanístico (en los que podían entrar 68 viviendas de alquiler) es ilegal.

Esta destrucción es un ataque directo a la naturaleza y a la agricultura. Perderemos para siempre el humedal de Itze, necesario para evitar las inundaciones, como las que asolaron los alrededores del río Gobelas en 2008. Y perderemos también el encinar y demás ecosistemas que son refugio para muchas aves y otros animales. En concreto, desaparecerán los terrenos fértiles, utilizados durante muchos años para la ganadería y la agricultura.

Lur barik arnasik ez!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fX4Z

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal