lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cU6x

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/05/2011 :: AntiMúsica

The revolution will not be televised: Legado vigente de Gil Scott-Heron en nuestras plazas.

x Distri Comú i el Casal Popular de Castelló
Cuando la revolution tiene lugar un espectáculo televisado o atrevida marca oficial, igual es que no entendemos lo mismo por la desgastada palabra.

[Català]

El compromés poeta i músic afroamericà moria aquest divendres passat 27 de maig als 62 anys. Si ara no caus pel nom, igual te situes en comentar que es tracta de l'autor d'eixe grandíssim temazo The revolution will not be televised. Et sona ara? O potser has vist la frase utilitzada en samarretes, pintades o enganxines, sense saber que va ser aquest esquifit i versatil creador qui la va llençar allà pels primers anys 70.

Casualitats de la vida, no? Just en aquests dies de sacsejament mediàtic arràn d'acampades, debats descapotables, cassolades, nous processos de mobilització, qüestionament de l'ordre democràtic i gratuïta brutalitat policial. Just en aquests dies d'expansió dels youtubes, twitters, xarxes socials, fotografia digital, mòbils de megapixels,... Se'ns va Scott-Heron i tornem a recordar La revolució no serà televisada. Algun ingenu podria avui pensar fora de lloc el discurs d'aquest esmolat poema, elegant i addictiu proto-rap. I tanmateix, rellegint-la i sentint-la ens repensem i resituem sobre aquest present de noves tecnologies i assajos de revoltes. Tornem a sentir de nou The revolution will not be televised i gaudint-la reivindiquem la seua vigència, perquè sospitem quan des dels mitjans oficials es parla amb condescendència de la "spanish revolution". Per moments ens resulta cansina la repetició amable o buida de la parauleta des de platós televisius o columnes de "todólogos". Quan la revolution esdevé espectacle televisat o atrevida marca oficial, igual és que no entenem el mateix per la desgastada paraula.

(...) No podràs quedar-te a casa, germà
No podràs endollar, engegar i desendollar
No podràs perdre't en la heroïna i evadir-te
Ni anar per una cervesa durant els anuncis
Perquè la revolució no serà televisada (...)

ució et posarà al seient del conductor.

I amb tot, ara van passant coses: persones que de sobte connecten en assemblees, catarsis col·lectiva, empoderament de base i horitzontal, qüestionament cap al poder, pedagogia de la resistència, resituació i autocrítica dels col·lectius dins del "moment", polir un "nosaltres" difús i plural, la pràctica tímida i l'exigència del present,... I les hòsties rebudes i les que es rebran fora de la notícia. Tot això no serà televisat. Perquè no és guay, no és cool, no és espectacle, perquè no molem com a conductors. Perquè tal com deixava explícit a la cançó l'avi Gil, calia desmuntar la superficialitat i banalització dels mitjans de comunicació de masses. El poeta negre ens suggeria que les històries més interessants escapen al filtre dels mitjans oficials -i no és cap casualitat-. I ja posats, també aprofitava per cagar-se en la fantasmal ona de glamour -que tant a la seua època com als nostres dies-, s'imposa com a model ideal i hegemònic.

"La revolució et posarà al seient del conductor", assenyalava Scott-Heron als 70, picant l'ullet a les seues lluites contemporànies i al futur del nostre avui. Aprendre a reivindicar-se com a conductors en aquest "viatge". Desconfiar dels xòfers que et conviden a seure darrere com un passiu i secundari observador del "viatge". Aprendre a conduir per nosaltres, com aquests dies es practica a moltes places; desafiar els dirigismes de dins i fora.

Si has arribat ací i encara no t'has posat aquesta joieta, dóna-li ja al The revolution will not be televised des d'aquest enllaç: http://www.youtube.com/watch?v=qGaoXAwl9kw&feature=related

Si encara no coneixes el llegat d'aquest fiera, potser és un bon moment per interessar-te per la música i vida d'aquest referent que sentaria les bases per l'aparició posterior del rap. Entre d'altres, els Public Enemy es reivindiquen deutors de les aportacions musicals, líriques i polítiques del Scott-Heron. L'orgull negre, l'hererència del discurs de Malcolm X, el compromís amb la comunitat dels Panteres Negres, el missatge en positiu o pedagògic, l'esmolada poesia, l'elegància, la crítica ferotge, la denúncia del racisme i l'homofòbia, els atacs a l'administració Reagan, l'escriptura creativa, el jazz, el soul, l'spoken word formen part del singular univers del mestre negre. D'igual manera que la presó, les drogues o la malaltia també marquen la seua trajectòria vital.

El divendres passat a Nova York marxava finalment Scott-Heron. El seu llegat poètic i musical, més que digne i honest, resta ja com a part de la Banda Sonora Original d'aquelles que han decidit "no quedar-se a casa" arreu del món.


[Castellano]

El comprometido poeta y músico afroamericano moría este viernes pasado 27 de mayo a los 62 años. Si ahora no caes por el nombre, igual te sitúas al comentar que se trata del autor de ese grandísimo temazo The revolution will not be televised. ¿Te suena ahora? O quizás has visto la frase utilizada en camisetas, pintadas o pegatinas, sin saber que fue este raquítico y versatil creador quien la lanzó allá por primeros años 70.

Casualidades de la vida, ¿no? Justo en estos días de sacudida mediático a raíz de acampadas, debates descapotables, caceroladas, nuevos procesos de movilización, cuestionamiento del orden democrático y gratuita brutalidad policial. Justo en estos días de expansión de los youtubes, twitters, redes sociales, fotografía digital, móviles de megapixels, ... Se nos va Scott-Heron y volvemos a recordar La revolución no será televisada. Algún ingenuo podría hoy pensar fuera de lugar el discurso de este afilado poema, elegante y adictivo proto-rap. Y sin embargo, releyendola y sintiéndola nos repensemos y resituar sobre este presente de nuevas tecnologías y ensayos de revueltas. Volvemos a oír de nuevo The revolution will not be televised y disfrutándola reivindicamos su vigencia, porque sospechamos cuando desde los medios oficiales se habla con condescendencia de la "spanish revolution". Por momentos nos resulta cansino la repetición amable o vacía de la palabreja desde platós televisivos o columnas de "todólogos". Cuando la revolution tiene lugar un espectáculo televisado o atrevida marca oficial, igual es que no entendemos lo mismo por la desgastada palabra.

(...) No podrás quedarte en casa, hermano
No podrás enchufar, encender y desenchufar
No podrás perderte en la heroína y evadirte
Ni ir por una cerveza durante los anuncios
Porque la revolución no será televisada (...)

ución te pondrá en el asiento del conductor.

Y con todo, ahora van pasando cosas: personas que de repente conectan en asambleas, catarsis colectiva, empoderamiento de base y horizontal, cuestionamiento hacia el poder, pedagogía de la resistencia, resituación y autocrítica de los colectivos dentro del "momento" , pulir un "nosotros" difuso y plural, la práctica tímida y la exigencia del presente, ... Y las hostias recibidas y las que se recibirán fuera de la noticia. Todo esto no será televisado. Porque no es guay, no es cool, no es espectáculo, porque no molemos como conductores. Porque tal como dejaba explícito a la canción del abuelo Gil, había que desmontar la superficialidad y banalización de los medios de comunicación de masas. El poeta negro nos sugería que las historias más interesantes escapan al filtro de los medios oficiales-y no es ninguna casualidad-. Y ya puestos, también aprovechaba para cagarse en la fantasmal ola de glamour-que tanto en su época como a nuestros días-, se impone como modelo ideal y hegemónico.

"La revolución te pondrá en el asiento del conductor", señalaba Scott-Heron los 70, guiñando el ojo a sus luchas contemporáneas y el futuro de nuestro hoy. Aprender a reivindicarse como conductores en este "viaje". Desconfiar de los chóferes que te invitan a sentarse detrás como un pasivo y secundario observador del "viaje". Aprender a conducir por nosotros, como estos días se practica en muchas plazas, desafiar los dirigismos de dentro y fuera.

Si has llegado aquí y aún no te has puesto esta joyita, dale ya en The revolution will not be televised desde este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=qGaoXAwl9kw&feature=related

Si aún no conoces el legado de este fiera, quizás es un buen momento para interesarte por la música y vida de este referente que sentaría las bases para la aparición posterior del rap. Entre otros, los Public Enemy se reivindican deudores de las aportaciones musicales, líricas y políticas del Scott-Heron. El orgullo negro, la hererència del discurso de Malcolm X, el compromiso con la comunidad de los Panteras Negras, el mensaje en positivo o pedagógico, la afilada poesía, la elegancia, la crítica feroz, la denuncia del racismo y la homofobia, los ataques a la administración Reagan, la escritura creativa, el jazz, el soul, el spoken word forman parte del singular universo del maestro negro. De igual manera que la prisión, las drogas o la enfermedad también marcan su trayectoria vital.

El viernes pasado en Nueva York iba finalmente Scott-Heron. Su legado poético y musical, más que digno y honesto, queda ya como parte de la Banda Sonora Original de aquellas que han decidido "no quedarse en casa" todo el mundo.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cU6x

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal