lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fM6B

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

18/01/2019 :: Euskal Herria

Sustrai Erakuntza presenta objeciones al proyecto de línea de alta tensión en la Comarca de Pamplona

x Sustrai Erakuntza
La Unión Europea ha abierto un proceso on-line de consultas sobre el proyecto de línea eléctrica de alta tensión a 400 kV entre la zona de Pamplona/Iruñea

Sustrai Erakuntzak Iruñerria eta Frantziako Landak arteko goi-tentsioko linea elektrikoaren europar proiektua trabatzeko deia egiten du

Europako Batasunak on-line kontsulta prozesu bat martxan jarri du Iruñerritik (Muruartetik antza) Landetako Cantegritera 400 KV-ko goi-tentsioko linea elektrikoaren proiektuari buruz. Jasangaitza den proiektu honek Iruñerria eta Nafarroako iparraldean dauden, baina oraindik zehaztu ez diren bailarak (Ultzama, Esteribar, Erro, Baztan,…) kaltetuko lituzke. (Promotorearen informazio gehiago).

Halaber, kontsulta berean Espainia eta Frantzia arteko beste mugaz gaindiko bi linea elektriko sartzen dira: Bizkaiko Gatika eta Akitaniako Cubnezais arteko urpeko kablea Bizkaiko Golkoan, eta Aragoiko Caballera / Sabiñánigo eta Pirinio Atlantikoetako Os-Marsillon arteko linea elektrikoa. Horiez gain, beste europar proiektuei buruz iritzia eskatzen dute aipatutako kontsultan.

Europako Batasunak, eta espainiar zein frantziar Estatuek Europako sistema elektrikoen elkarrekiko lotura helburu dute. Hala ere, gure ustez interkonexioaren beharra erabat puztuta dago. Proiektu hau aurrera eramanez gero, EB-ko energia politikorako kaltegarria izanen delakoan gaude. Ikusiak ikusi, proiektu hau gaindimentsionatuta, garestia, alferrikakoa eta inposatua da. Ahaztu gabe ingurumenaren gaineko dituen eraginak (basogabetzea, hesi efektua…) eta pertsonen osasunarentzako dituen kalteak ere.

Prentsa ohar honekin batera atxikitutako alegazioetan agertzen dira proiektu hau gelditzeko dauzkagun arrazoi guztiak.

Beraz, Sustrai Erakuntza fundazioak, Megapriektu Energetikoei Erantzuteko Elkarrenganako Laguntza Sarea diren erakunde guztiekin batera, bultzatu eta lagundu nahi dugu herritarrek azal diezaieten beren desadostasuna Europako Batasunari eta Estatu ezberdinei. Horretarako norbanakoek zein taldeek edo erakundeek (ez da behar legalki erregistratuta egotea) alegazioak aurkeztu ditzakete. Azken eguna otsailaren 28an da.

Jakiteko nola aurkeztu alegazioak, Sustrai Erakuntzaren www.sustraierakuntza.org web orrialdean jarraibideak aurkituko dituzue. Han daude hainbat gomendio eta estekak alegazioak aurkezteko EB-k prestatutako formularioa nola betetzeko. Horrela, kexak aurkezteko prozesu guztia interesatua berak egiten du minutu batean, internet bidez. Oso erraz eta azkar egin daiteke.

Bukatzeko, interkonexio elektrikoaren iruzur honi buruz gehiago jakin nahi baduzu, honako artikulua gomendatzen dizuegu: “Fake News y manipulaciones de Red Eléctrica de España”. Testu hau Ecologistas en Acción-en ”Voces expertas para la transición ecológica” txostenean agertzen da ere, beste batzuekin batera.


Nafarroan, 2019ko urtarrilak 18.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

____________________

Sustrai Erakuntza solicita presentar objeciones al proyecto europeo de línea eléctrica de alta tensión Comarca de Pamplona – Las Landas (Francia)

La Unión Europea ha abierto un proceso on-line de consultas sobre el proyecto de línea eléctrica de alta tensión a 400 kV entre la zona de Pamplona/Iruñea (seguramente desde la subestación de Muruarte) y Cantegrit (Las Landas, Francia). Este proyecto insostenible afectaría a la Comarca de Pamplona y los valles al norte, pero aun sin concretar: Ultzama, Esteribar, Erro, Baztan… (Más información, del promotor).

Así mismo, la consulta también cubre a otras 2 líneas eléctricas transfronterizas entre España y Francia: el cable submarino por el Golfo de Bizkaia entre Gatika (Bizkaia) y Cubnezais (Gironde), y la línea eléctrica entre Caballera / Sabiñánigo (Aragón) y Os-Marsillon (Pyrénées-Atlantiques). A la vez también se piden opiniones sobre otros proyectos europeos.

La Unión Europea, y los Estados Español y Francés, quieren realizar estas líneas eléctricas en aras de una mayor interconexión de los sistemas eléctricos europeos. Sin embargo, consideramos que las necesidades de interconexión están altamente sobredimensionadas, y por ello no solo no es necesario desde la perspectiva de la política energética de la UE, sino que además resulta contraproducente para esta. Se puede incluso calificar el proyecto como sobredimensionado, costoso en exceso, inútil e impuesto. Todo ello sin olvidarlos efectos contraproducentes que las lineas eléctricas suponen en el medio ambiente (deforestación, efecto barrera…) y en la salud de las personas.

En la alegación completa que se adjunta a esta nota de prensa se incluyen todas las razones que hacen que creamos que este proyecto no deba realizarse.

Ante esto, la fundación Sustrai Erakuntza, junto con el resto de organizaciones que formamos la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a Megaproyectos Energéticos, queremos ayudar a que la ciudadanía informe a la Unión Europea y a los diferentes Estados de su disconformidad con este proyecto. Pueden presentar alegaciones cualquier grupo o entidad, tanto las que están legalmente registradas como las que no, así como personas a titulo individual. Hay plazo para ello hasta el 28 de febrero.

Las instrucciones para presentar las alegaciones pueden consultarse en la web de Sustrai Erakuntza: www.fundacionsustrai.org. Ahí encontrarán las indicaciones adecuadas para rellenar el formulario que la UE ha habilitado para presentarlas. De este modo, todo el proceso para la presentación de las alegaciones lo realiza el propio interesado en menos de un minuto, a través de internet. Es muy fácil.

Finalmente, para saber mas sobre el timo de las interconexiones eléctricas, recomendamos la lectura de este artículo: “Fake News y manipulaciones de Red Eléctrica de España”. Texto que también forma parte de este completo informe de Ecologistas en Acción: “Voces expertas para la transición ecológica”.


En Navarra, a 18 de enero de 2019.

Fundación Sustrai Erakuntza

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fM6B

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal