lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ3Y

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

22/01/2020 :: Euskal Herria

Urtarrilak 30, greba orokorra “Langileriaren elkartasuna eta borroka”

x Eraiki

[Euskara]

Giza harremanak zein gure , hezkuntza, kultura, ingurumena... Gutxi batzuen neurrira egindako gizarte zein ekonomi ereduaren menpean dagoen mundu hontan, produkzio modu kapitalisten eta honek sortzen dituen bidegabekerien aurrean, ttikia irudituagaitik Euskal Herrian honi aurre egite aldera gure ekarpena egitera behartuak gaude.

Hau dela eta, urtarrilak 30 erako Hego Euskal Herria mailan deituta dagoen grebak, modu batean edo bestean, klaserik gabeko eredu sozialaren bidean espazio ideologiko teorikopraktikoaren eraikuntzan modu antolatuan gabiltzan guztiak ukitzen gaitu.

Modu batera edo bestera, borroka egun hau babestu behar genuke, nahiz eta honek gure baitan kontraesanak sor ditzazkeen, izan ere jakin badakigu ez dela aldaketa sozialerako benetako helburuak dituen greba, baizik eta sistemari atxikitutako alderdi politiko eta sindikatuek errentagarritasun politikoa lortze aldera deitutakoa. Ez dezagun ahantzi auteskunde vascongadoak berehala ditugula, eta hau da zenbaitentzako benetako helburua. Espainiar gobernuari aurre egiteko ematen omen diote babesa alderdiek, gobernua bera babesten duten bitartean; Europar Batasuna bera zalantzan jarri ere egin gabe, honen kapitala denean Madril, Gasteiz eta Iruñearen egunerokoa finkatzen duena.

Jakina da, partxeozko lan eskakizunek ez dituztela langilegoaren gehiengoaren soldata baldintza prekarioak eta zapaltzaileak hobetuko, langile klase ezberdinen arteko ezberdintasunak haundituko ditu, modu hontan, prekarizatu eta esplotatuena den langileriarekiko enpatia eta elkartasun apurra deuseztuz.
Ezin dugu espazio ideologiko guztia euskal sozialdemokraziaren esku utzi, beharrezko jotzen dugu, langileak gure sindikatuek aurrera daramatzaten, jarrera ekintza eta politikeekiko etengabeko eztabaida eta ikuspegi kritikoa, borroka izpiritudun eta kapitalismoaren status cuoa zalantzan jartzeko langile klasearen antolakuntza molde berriak behar ditugu.
"krisi finantzieroaren" hasieratik eta honek ekarritako shock egoeraz baliatuz, gizarte eta lan murrizketak gaiendu ziren, honi erantzuteko, 2008a ezkero hegoaldean 8 greba orokor deitu izan dira eskubideen etengabeko galeraren aurrean ( pentsioak, lan erreforma, kaleratze orokorrak etab...) mobilizazio eta borroka egunak.
Hauetatik azkena 2013ko maiatzean izan zen. Ordutik krisi larriko 7 urte igaro dira, nun langileriak etengabeko prekarizazioa jasan duen. Zer dela eta 7 urte hauetan ez da borroka egun berririk deitu? Horra gure galdera!. Ez zen komeni, ez zen une politiko egokia. Egunero beren lanetan fitxatzen dutenengandik, zein langabezi txartela zigilatu behar dutenengandik oso urrun dauden aitzakiak. Halako deialdi baten aurrean dauden interesen berri ematen dizkiguten aitzakiak, lan eta sozial arloko murrizketetatik ( eta hauek sortzen dituzten zergaitietatik) haratago doazen interesak.

Kontextu sozio-ekonomikoa
Hegoaldeak, sistemaren menpeko patronal batek bultzaturiko lan eta sozial arloko eraldaketa basati baten menpean jarraitzen du bete betean, lehen industria eta kontratu mugagabeak zeuden tokian, gaur egun lanpostu zatituak eta zabor kontratuak daude.

Kontratuen %92 aldi baterakoak dira, haietariko asko 4 ordu azpiko lanaldia dutenak. Nafarroan adibidez, aldi baterako kontratupean 24 mila lagun daude. Hau da, kapitalaren interesak sortarazten duten lanpostu mota. Txirotasunetik kanpo uzten ez gaituen lan mota. Hegoaldean gutxienez 437.000 lagun pobrezian bizi dira, 232.000 pobrezia larri eta kronikoan. Europar Batasunean berriz 113 milioi pertsona bizi dira pobrezian.
Krisiaren ustezko irteeratik 5 urtera, hauxe da bizi dugun egoera. Eta egoera hau ez I+D+I aren aldeko inongo apustuk, ez eta egungo sistema ekonomikoaren inongo berrikusketek ez dute konponduko. Enpresa handien eta haien politiken prekaritatearen aldeko apustua erabatekoa da, aldibatekotasuna eta gure artean gaizki ordaindutako eta iraupen laburreko lanpostu batengatik gure arteko borroka gupidagabea helburu duena.
Gure apustuak errotik, aurkakoa izan behar du. Agerikoa da ordezkatzen omen gaituzten sindikatuak erdoildutako lanabes bihurtu direla. Hauetatik gehiengoa partxeozko aldarrikapenetan egokitu direla. Halako aldarrikapenetan eta patronalarekin merkezurrean egindako negoziazioetan eta zenbaitan halakotarako ezinbesteko pribilegiodun interesdun bidelagun.

Ez da zihurrenik berehalakoan izango, baina apustuak hausturarakoa izan behar du. Desagertu beharrean, bere burua etengabe berrasmatzen duen sistema honek, merkatu berriak sortuz , gero eta txikiagoa den sektore publikoaren kaltetan. Gure lan eskubideak, zein sozial eta politika arlokoak txikiarazten ditu bere klase interesetara egokitu arte. Bere logika politiko eta ekonomikoarekiko haustura, kapitalismo basati eta kriminal honek eragindako protesta eta diskurtsoekiko haustura.

Sistema kapitalista zalantzan jartzen dugun orok kaleetan topo egin eta elkar antolatzen hasteko balio beza urtarrilak 30ak!. Badakigu batasun hau ematen hasia dela, antolakuntza honek bide eman diezagula ahots eta gai propioz urtarrilak 30ean parte hartzera, modu hontan greba orokor hontatik haratago joango den borrokarako ekintza batasuna sortuz. Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñean egingo diren manifestazio amaieretan kokatuko diren bloke antikapitalistetan parte hartzeko deia egiten dugu.

Urtarrilak 30ean denok greba orokorreara!!!
Batasuna, mobilizazioa eta antikapitalismoa!!!
2020ko urtarrilaren 21a

__________________

[Castellano]


30 enero huelga general. “Lucha y solidaridad entre la clase trabajadora”


En un mundo dónde las relaciones humanas y nuestro entorno, educativo, cultural, medioambiental.… están supeditadas a un modelo social y económico construido a la medida de unos pocos, a través de los mecanismos de producción capitalista y todas las injusticias que este genera, estamos obligados a realizar nuestra aportación por pequeña que está pueda parecer, en nuestro entorno más cercano. Euskal Herria.
Es por ello que la convocatoria de huelga general del 30 de enero en Hego Euskal Herria, nos interpela a todas aquellas que de una manera u otra, intentamos crear un modelo social donde no existan clases sociales, donde vayamos construyendo espacios ideológicos teóricos y prácticos que, de manera organizada y participativa vaya tejiendo ese modelo posible y necesario para todas.

De una u otra manera debemos apoyar esta jornada de lucha, aunque este hecho nos pueda generar contradicciones, ya que a estas alturas conocemos sobradamente que esta no es una Huelga con objetivos reales para un cambio de modelo social, sino para la rentabilización política de partidos y sindicatos “de izquierda” acoplados al sistema, no olvidemos que las elecciones vascongadas están a la vuelta de la esquina y para algunos ese es el verdadero objetivo. Unos partidos políticos que apoyan una Huelga General frente al Gobierno español, al que todos ellos apoyan, sin cuestionar a la Unión Europea, cuyo capital marca la agenda en Madrid, Gasteiz y Iruñea.

Es evidente que todos sabemos que las demandas laborales de parcheo no mejoraran las condiciones salariales, precarias y explotadoras de la mayoría de los trabajadores, incluso llegando a crearse entre las diferentes clases trabajadoras enormes desigualdades, destruyendo de esta manera cualquier atisbo de empatía y solidaridad con las trabajadores más precarizados y explotados, el proletariado.

No podemos y no debemos dejar todo el espacio ideológico a los intereses de la socialdemocracia vasca. Creemos necesario que los trabajadores tengamos una visión crítica y de debate continuo acerca de las posiciones, acciones y políticas que llevan a cabo nuestros propios sindicatos. Necesitamos nuevas formas de organización de la clase trabajadora, con espíritu de lucha y que cuestionen el “statu quo” del Capitalismo.
Desde el inicio formal de la “crisis financiera”, y aprovechando el estado de shock que trajo consigo hubo un auge de los recortes laborales y sociales, como respuesta desde 2008, han sido 8 las huelgas generales convocadas en Hegoalde. Días de lucha y movilizaciones ante una pérdida de derechos en cascada: pensiones, reforma laboral, despidos en masa etc.…

La última de ellas la vivimos en mayo de 2013. Desde entonces han pasado nada menos que 7 años de dura crisis, donde las clases trabajadoras han tenido que sobrevivir en una marejada de precariedad y parcialidad, en el mejor de los casos. ¿Por qué en estos 7 años no se ha vuelto a plantear nuevas jornadas de lucha?, nos preguntamos. No interesaba, no era el momento político propicio. Argumentos todos ellos lejanos al día a día de quienes sellan la tarjeta del paro o fichan en sus trabajos cada día. Argumentos que nos hablan de intereses ante una jornada de este tipo, intereses propios que van más allá de terminar con los recortes sociales y laborales y de las causas que los originan.

Contexto socio-económico.
Hegoalde sigue de lleno en una transformación laboral y social impulsada por la patronal al servicio del sistema, donde antes había industria y contratos indefinidos ahora existen empleos terciarios y contratos basura. El 92% de los contratos son temporales, muchos de ellos además lo son con jornadas de menos de 4 horas. Por poner un ejemplo, en Nafarroa hay más de 24 mil personas con contratos temporales y parciales. Este es el empleo que ahora se genera, al que nos aboca los intereses del capital. Un empleo que no nos libra de la pobreza, en Hegoalde viven al menos 437.000 personas en pobreza y riesgo de exclusión social, 232.000 en pobreza severa y crónica. Estos mismos datos pueden trasladarse a la UE con 113 millones de personas en situación de pobreza.

5 años después de la supuesta salida de la crisis este es el panorama, un panorama que ni la apuesta por el I+D+I ni ninguna revisión del actual sistema económico va a resolver. La apuesta de las grandes empresas y sus políticos es clara en favor de la precariedad, la parcialidad y la lucha despiadada entre nosotros por conseguir un empleo mal pagado y de corta duración.

Nuestra apuesta debe ser radicalmente la contraria. Es evidente que los sindicatos que dicen representarnos se han convertido en herramientas de lucha caduca, la mayor parte de estos se han acomodado en reivindicaciones de mero parcheo y negociación con la patronal a la baja cuando no a ser cooperadores necesarios con privilegios personales.

No será hoy, ni seguramente mañana, pero la apuesta debe ser por la ruptura. Con un sistema que lejos de desaparecer por si solo se reinventa generando nuevos mercados en detrimento de un sector publico cada vez más pequeño. Que empequeñece nuestros derechos laborales, sociales y políticos hasta hacerlos casar con sus intereses de clase. Ruptura con su lógica política y económica, ruptura con las protestas y discursos ya asimilados por este Capitalismo brutal y deshumanizado.

Ojalá el 30 de enero sirva al menos para encontrarnos en las calles, para empezar a organizarnos entre quienes ponemos en cuestión el sistema capitalista. Una unión que nos consta ya ha empezado a darse entre todas nosotras, una organización que nos permita participar con voz y contenidos propios este 30 de enero marcando un hito de unidad de lucha que vaya mas allá de esta Huelga General. Llamamos a participar en el Bloque Anticapitalista que se desarrollará al final de las manifestaciones en Bilbo, Gasteiz, Donostia y Iruñea.
¡El 30 de enero todos y todas a la Huelga General!!


¡Unidad, movilización y Anticapitalismo!!
En Euskal Herria a 21 de enero de 2020

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ3Y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal